Projektisuunnittelija

Pohjoinen muuttaa maailmaa – kestävämpi, älykkäämpi, inhimillisempi. Me Oulun yliopistossa olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja. Olemme sitoutuneet kouluttamaan tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

 

Etsimme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekuntaan  

PROJEKTISUUNNITTELIJAA

Projektisuunnittelijana auttaa harjoitteluvastuuhenkilöitä harjoitteluiden koordinoinnissa ja toteutuksessa. Tähän liittyviä tehtäviä ovat mm. päiväkodeissa ja kouluilla tapahtuvien harjoitteluiden sopimuksiin liittyvät tehtävät ja harjoitteluiden etenemisen seuranta. Lisäksi projektisuunnittelija seuraa harjoitteluiden sujuvuutta ja osallistuu prosessien kehittämiseen koulutusdekaanin apuna. Projektisuunnittelijalla voi olla myös muita koulutuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Projektisuunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää yliopistotason kokonaisymmärrystä opettajankoulutuksista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.

Työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä antaa hyvän pohjan tehtävässä menestymiselle. Erityisesti katsomme eduksi tuntemuksen ja kokemuksen koulutuksen tukipalvelutehtävistä, sekä kansallisessa että kansainvälisessä kontekstissa. Arvostamme kasvatustieteellisen alan koulutusta tai pedagogisia opintoja.

Tarjoamme mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä yhteiskunnallisesti että globaalisti tulevaisuuden kehitykseen ja tutkimukseen. Oulun yliopiston tarjoamat kattavat tukipalvelut mahdollistavat sinulle täyden keskittymisen ydinosaamiseesi ja sen laajentamiseen. Lisäksi tarjoamme ison organisaation kehittymismahdollisuudet, viihtyisän työympäristön ja kokeneen tiimin tuen, nykyaikaiset työvälineet, liukuvan työajan, etätyömahdollisuuden sekä edulliset liikuntapalvelut.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.4.2021-31.12.2022 ja sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle MV 07. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 14.3.2021. Liitä hakemukseen myös CV ja motivaatiokirje.  Tehtävä täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutusdekaani Sari Harmoinen, sari.harmoinen@oulu.fi , p. +358505983175.Apply for the job
 
Go back