Koordinaattori, Tutkijakoulu

 

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

Oulun yliopiston Tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School) koordinoi kaikkien alojen tohtorikoulutusta Oulun yliopiston monitieteisessä ja kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Tutkijakoulun tavoitteena on parantaa kaikkien Oulun yliopiston väitöstutkijoiden mahdollisuuksia korkeatasoiseen koulutukseen. Tutkijakoulu tarjoaa palveluja hakijoille, väitöstutkijoille, ohjaajille sekä muille tohtorikoulutuksen parissa työskenteleville.

Etsimme nyt Oulun yliopiston Tutkijakouluun Koordinaattoria kehittämään tohtorikoulutusta ja väitöstutkijoille suunnattuja palveluja.

Työtehtävät 

Oulun yliopiston tutkijakoulun (University of Oulu Graduate School, UniOGS) koordinaattorin tehtävät liittyvät tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen prosesseihin ja palveluihin. Tehtävä sisältää monipuolisia tohtorikoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja laadunhallinnan tehtäviä. UniOGS-koordinaattorin tärkeimmät työtehtävät ovat opiskelijavalintojen ja opetussuunnitelmatyön koordinointi, valmistumisen tukeminen, väitöstutkijoiden ja tutkijakoulun sidosryhmien palveluiden tuottaminen sekä tohtorikoulutuksen kehittäminen. Tehtävään valittava koordinaattori on tohtorikoulutuksen asiantuntijatiimin jäsen, jonka vastuualueena on erityisesti väitöstutkijoiden valmistumisen vauhdittamiseen liittyvien toimien kehittäminen ja toteuttaminen, kuten väitöstutkijoiden tutkijoiden työn viimeistelyprosessin tutorointia sekä hallinnollisten asioiden ohjausta.

Vaadittu osaaminen ja kokemus

UniOGS-koordinaattorina edellytämme sinulta tohtorin tutkintoa sekä tohtorikoulutuksen prosessien ja palveluiden tuntemusta. Sinun tulee omata hyvät organisoinnin sekä ajanhallinnan taidot ja olla yhteistyökykyinen tiimipelaaja. Odotamme erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä ottaa haltuun erilaiset opintoihin liittyvät järjestelmät ja tohtorikoulutukseen liittyvät säädökset. Arvostamme kokemusta yliopistotason koulutuksen ja opiskelun palveluiden kehittämisestä sekä osaamista sähköisen asioinnin kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Eduksi luetaan työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä. Arvostamme erityisesti kansallisen ja kansainvälisen tohtorikoulutuksen tuntemusta, pedagogisia opintoja, opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä tietojärjestelmätaitoja. Oulun yliopiston, sen koulutusalojen, koulutuksen ja opiskelun palveluiden hyvä tuntemus on hakijalle eduksi. Tehtävässä tarvitaan myös positiivista palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä sekä oma-aloitteista ongelmanratkaisukykyä.

 

Palkka
Tehtävä on toistaiseksi voimassa olevaja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävä täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä yhteiskunnallisesti että globaalisti tulevaisuuden kehitykseen ja tutkimukseen. Oulun yliopiston tarjoamat kattavat tukipalvelut mahdollistavat sinulle täyden keskittymisen ydinosaamiseesi ja sen laajentamiseen. Lisäksi tarjoamme ison organisaation kehittymismahdollisuudet, kansainvälisen työympäristön ja kokeneen tiimin tuen, nykyaikaiset työvälineet, liukuvan työajan, monipaikkatyön sekä edulliset liikuntapalvelut.

 

Hakeminen
Hakemus liitteineen (CV ja motivaatiokirje) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 3.8.2021.
Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspalvelupäällikkö Annu Perttunen (annu.perttunen (at) oulu.fi) ja koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius (vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi).Apply for the job
 
Go back