Sovellussuunnittelija, SGO

Oulun yliopisto on monitieteinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää. Sodankylän geofysiikan observatorio on Oulun yliopiston erillislaitos, jonka kansallisena tehtävänä ovat geofysiikan alan mittaukset ja mittauksiin liittyvä empiirinen ja teoreettinen tutkimus.  Observatoriossa myös kehitetään geofysiikan mittausmenetelmiä.

 

Sodankylän geofysiikan observatorio hakee

SOVELLUSSUUNNITTELIJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Observatorion havaintotoiminta kattaa monipuolisesti maan magneettikentän, ionosfäärin, revontulien, kosmisen säteilyn ja seismisen aktiivisuuden jatkuvat mittaukset. Observatoriossa kehitetään myös geofysiikan mittausmenetelmiä, alaan liittyviä teorioita ja mallinnuksia sekä tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tutkimusta. Observatorion henkilöstömäärä on noin 30 työntekijää. Laajemmin observatorion toimintaa esitellään osoitteessa www.sgo.fi.

Sovellussuunnittelijan työnä ovat tieteelliset ohjelmointitehtävät kuten mittausohjelmistojen ja mittausympäristöjen suunnitteleminen, kehittäminen ja dokumentointi, sekä näihin liittyvät tietoliikenneverkon ylläpito- ja tietoturva-asiat. Kaikki observatorion palvelut on toteutettu linux/unix järjestelmillä, joten niiden osaaminen on välttämätöntä.

Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä tietotekniikan taitoja, sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa erilaisia järjestelmiä observatorion aineistojen käsittelyä varten. Tehtävässä edel lytetään osaamista Python, Matlab, C, PHP ja XML/HTML ohjelmointikielistä, joita observatorion järjestelmät ja ohjelmistot käyttävät tällä hetkellä. Muu ohjelmointiosaaminen katsotaan eduksi.

Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä suomeksi että englanniksi, sekä soveltuvaa tietotekniikan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä, oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8–10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Sovellussuunnittelijan työskentelypaikka on Sodankylä tai Oulu. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemus liitteineen (ansioluettelo, motivaatiokirje ja muut tehtävään hoitoon vaikuttavat asiakirjat)  pyydetään jättämään sähköiseen järjestelmään viimeistään 9.10.2017.

Lisätietoja antaa observatorion johtaja Esa Turunen, esa.turunen(at)sgo.fi, puh. 050-566 3264.Täytä hakemus
 
Takaisin