Suunnittelija, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

Määräaikainen suunnittelijan tehtävä (15.8.2018 – 30.4.2019)

Haemme Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun (OYKKK) suunnittelijaa määräaikaiseen tehtävään hallinnon, viestinnän sekä liikkeenjohdon koulutuksen tehtävään. Viimemainitussa on kyseessä maakuntauudistuksen avainhenkilöille kohdennettuun pilottiohjelmaan tarvittava työpanos, joka linkittyy OYKKK:n liikkeenjohdon koulutukseen ja Executive MBA –ohjelmaan. Ks. tarkemmin: https://www.mai.fi/media/materiaalit/liito.pdf.

Työnkuvaan kuuluu mm. seuraavia tehtäviä:

  • Kauppakorkeakoulun dekaania avustavat tehtävät ja tiedekunnan hallinnolliset asiat,
  • henkilöstöhallinnon prosessien tuki,
  • ulkoiseen ja sisäiseen viestintään osallistuminen (verkkosivut, sosiaalinen media, markkinointiviestintä, vuosikertomuksen toteutus),
  • seminaari- ja tapahtumajärjestelyt,
  • vieraiden matkajärjestelyt,
  • osallistuminen kauppakorkeakoulun eri toimielinten toimintaan,
  • opintohallinnon tehtäviä (esimerkiksi suoritusten kirjaaminen, verkko- ja oppimisympäristön rakentaminen),
  • muut työnantajan määräämät tehtävät.

Palkattavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta sekä kielitaitoa. Hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on hakijalle eduksi, samoin kuin Oulun yliopiston ja erityisesti kauppakorkeakoulun tuntemus sekä kokemus verkkopohjaisten koulutusjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 27.7.2018.

Liitä hakemukseen englanninkielinen ansioluettelo ja hakemuskirje. Tehtävä täytetään 15.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Osa hakijoista haastatellaan 6.-10.8.2018.

Lisätietoja tehtävästä antavat torstaina 5.7. kello 12-14 ja tiistaina 24.7. kello 12-14: dekaani Mikko Puhakka 0503506419; suunnittelija Marja Larivaara p. 0401800747; ja liikkeenjohdon koulutukseen liittyvien tehtävien osalta ohjelmajohtaja Antti Kauppila, p. 0405432076 (sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi);  hakuprosessin liittyen HR(at)oulu.fi)Apply for the job
 
Go back