Yliopistonlehtori, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Tehtävään kuuluvat vastuut

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu 1624 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus-, tutkimus- ja kehitystyö lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian oppiaineen opetustiimin kanssa. Tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja sekä muut opetustoiminnassa saavutetut ansiot. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aikaisempaa opetuskokemusta lääketieteellisen mikrobiologian & immunologian alalla sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan tutkimustyö, joka liittyy Oulun yliopiston tutkimuksen painopistealueisiin.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista.

Työsuhteen palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä täytetään 5-vuoden määräajaksi 1.1.2019 alkaen. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 28.9.2018.

Lisätietoja: professori, Sohvi Hörkkö sohvi.horkko(at)oulu.fi

Hakemuksen liitteet:

  1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae), maksimi pituus 3 sivua
  2. Julkaisuluettelo
  3. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion (maksimi 5 sivua), tai vastaavan selvityksen muodossa.
  4. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista (1 sivu) sekä lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua).

 Apply for the job
 
Go back