Projekti-insinööri, Kajaanin yliopistokeskus

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana. Yliopistokeskuksen yhteisenä yhteiskunnallisena tehtävänä on kohottaa toiminta-alueensa osaamisen tasoa sekä edistää sen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kulttuuria yliopistollisen ja asiakaslähtöisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla.

Mittaustekniikan yksikkö on Kajaanin yliopistokeskukseen kuuluva tutkimusyksikkö Kajaanissa. Yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. Tutkimustyötä toteuttaa n. 35 eri alojen ammattilaista.

Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikössä on haettavana

PROJEKTI-INSINÖÖRIN 

määräaikainen työsuhde ajalle 1.11.2018 - 30.6.2019.

Projekti-insinöörin tehtävänä on, yhdessä teknisen ryhmän kanssa, toteuttaa tutkimushankkeisiin liittyvää ohjelmistokehitystä mittalaitteiden, mobiililaitteiden ja palvelimien osalta. Projekti-insinööri toimii ryhmässä ohjelmistojen asiantuntijana.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää alan koulutusta ja perehtyneisyyttä ohjelmointitekniikkaan. Ohjelmoinnin osalta vaatimuksena on joko C/C++, Java tai Labview-kielen hyvä osaaminen. Muu ohjelmointiosaaminen (mm. html, php) ja Linux-käyttöjärjestelmätuntemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan vaativuustasolle 7–8 (muu henkilöstö). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työsuhteen kesto on 8 kk, mutta työsuhteen jatko on mahdollinen uusien tutkimushankkeiden myötä. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy keskiviikkona 24.10.2018.

Tiedustelut Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja Vesa Virtanen, puh. 0294 484669, sähköposti: vesa.virtanen(at)oulu.fi ja laboratorioinsinööri Veijo Sutinen, puh. 0294 488364, sähköposti: veijo.sutinen(at)oulu.fi.

 Apply for the job
 
Go back