Yliopistonlehtori (varhaiskasvatus), Kasvatustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Yliopistonlehtorin (varhaiskasvatus) määräaikainen tehtävä kasvatustieteiden tiedekunnassa 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana yliopistonlehtorin (varhaiskasvatus) tehtävä. Tehtävä sijoittuu Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikköön, jossa tutkitaan opettajan identiteettiä ja kasvattajan työtä erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näiden ympäristöjen ja yksilöiden väliset suhteet. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolinen opettajankoulutuksen ja kasvatus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, varhaiskasvatuksen asiantuntemusta sekä näyttöä itsenäisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta. Valittavalla tulee olla valmius antaa opetusta ja ohjausta englannin kielellä. Kokemus varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaustehtävistä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi hakijan tutkimustoiminnan toivotaan kohdistuvan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikön painopistealueisiin tai teknologiatuettuun oppimiseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Tehtävä täytetään määräaikaisena kahdeksi vuodeksi, alkaen sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.8.2019. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Yliopistonlehtori noudattaa 1624 tunnin vuosittaista kokonaistyöaikaa. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtäviä. Yliopistonlehtorin edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön, monimuoto-opetuksen kehittämiseen sekä tutkimus- ja julkaisutoimintaan.

Palkkaus

Työsuhteen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5-6 mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 25.11.2018

Hakemukseen on liitettävä seuraavat dokumentit:

1. Ansioluettelo (max. 4 sivua).

2. Opetustaito arvioidaan opetusportfolion (max 4 sivua) ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Opetusportfolion toivotaan noudattelevan seuraavaa jäsennystä: (1) Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana; (2) Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus; (3) Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen; (4) Opetusosaamisen ylläpitäminen; (5) Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet); (6) Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi suhteessa kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin).

3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti: (1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö; (2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö; (3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö; (4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö; (5) tieteelliset monografiat ja (6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

4. Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Anna-Maija Puroila, puh. 0294484215, sähköposti anna-maija.puroila(at)oulu.fi

Liite:

OPETUSPORTFOLION JÄSENNYS

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
2. Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus
3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen
4. Opetusosaamisen ylläpitäminen
5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)            
6. Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi suhteessa kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin)

 

 

 Täytä hakemus
 
Takaisin