Koulutussuunnittelija, biokemia ja lääketiede

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopisto hakee nyt toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 

KOULUTUSSUUNNITTELIJAA

biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelutiimiin.

Koulutussuunnittelija työskentelee osana koulutuksen lähipalvelutiimiä, joka auttaa tiedekuntien tutkinto-ohjelmia menestymään koulutustehtävässään. Koulutussuunnittelijan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä lääketieteellisen tiedekunnan sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimijoiden kanssa. Koulutussuunnittelija osallistuu tutkinto-ohjelmien koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tukipalvelutehtäviin. Hän vastaa lääketieteen tutkinto-ohjelman palveluista ja laadunhallinnasta sekä osallistuu palveluiden kehittämistehtäviin koulutuspalvelupäällikön apuna. Koulutussuunnittelijan tärkeimmät tehtävät ovat: tutkinto-ohjelman suunnittelun ja toiminnan organisoinnin tehtävät, opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyvät tukipalvelutehtävät, lukujärjestystyö, opintoneuvontatehtävät sekä opiskelijoiden palveluiden kehittäminen tutkinto-ohjelman tarpeet huomioon ottaen.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:
Koulutussuunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kokonaisymmärrystä  yliopiston koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Koulutussuunnittelijan tulee tuntea keskeiset koulutuksen ja opiskelun tietojärjestelmät ja osata käyttää niitä. Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä sekä lääketieteellisen alan tutkinto-ohjelmien tuntemusta. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä. Eduksi katsotaan lääketieteellisen alan koulutus ja työkokemus sekä lääketieteen tiedekunnan tuntemus, opinto-ohjaajan opinnot tai pedagogiset opinnot, tvt-taidot sekä kokemus sähköisen asioinnin kehittämistehtävistä.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävää haetaan sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 18.1.2019. 

Seuraavat asiakirjat pyydetään liittämään hakemukseen
  • Curriculum vitae
  • Motivaatiokirje

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspalvelupäällikkö Katja Pura. Sähköpostiosoite katja.pura (at) oulu.fi.


Apply for the job
 
Go back