Tutkimusjohtaja

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 14 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia on laaja ja erityislaatuinen tieteenalojen kokonaisuus, nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti hakee
TUTKIMUSJOHTAJAA TULEVAISUUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT (FMT) -TUTKIMUSRYHMÄÄN

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, joka toimii aktiivisesti koko Pohjois-Suomessa ja arktisella alueella. Sen keskeisenä tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen ja ympäröivän yhteisön kehittäminen yliopistollisella osaamisella. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT - Future Manufacturing Technologies) -ryhmä on yksi kolmesta Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusryhmästä. Tutkimuksessaan FMT-ryhmä keskittyy modernien tuotantomenetelmien ja materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen koneenrakennuksessa. Tutkimusalueet kattavat tuotantotekniikan eri osa-alueita lähtien erikoisterästen tehokkaasta hyödyntämisestä ja päättyen kustannustehokkaaseen tuotantoautomaatioon ja ainetta lisäävään valmistukseen. Monitekninen ryhmä koostuu tuotantotekniikan, materiaalitekniikan, koneensuunnittelun ja tuotantoautomaation ammattilaisista. FMT-ryhmä on osa Oulun yliopistossa toimivaa Terästutkimuskeskus CASR:ia (Center for Advanced Steels Research) ja sen päätoimipaikka on Nivalassa metalli- ja konepajateknologian innovaatiokeskuksessa, ELME Studiossa. Muutama ryhmän tutkijoista työskentelee Oulussa yliopiston kampuksella.

Tutkimusjohtajan tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöä ryhmän tukimusalaan liittyvästä kansainvälisen tason vaatimukset täyttävästä tutkimustyöstä. Erityiseksi ansioksi katsotaan esimieskokemus ja näytöt tuloksellisesta hanketyöskentelystä. Odotamme luovaa näkemystä Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän toiminnan kehittämiseen ja kykyä toimeenpanna suunnitelmia sekä hyvää johtamistaitoa. 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa sopimuksen mukaan maaliskuussa 2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutkimusjohtajan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 6-7 tai muun henkilöstön vaativuustasolle 10-11. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätiedot:
johtaja, professori Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, p. 0400 407590

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 24.3.2019.

Apply for the job
 
Go back