Yliopisto-opettaja, erityispedagogiikka

 Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.                                                      

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana

Erityispedagogiikan yliopisto-opettajan työsuhde

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyötä erityispedagogiikan teema-alueilla.

Hakijalta toivotaan käytännön perehtyneisyyttä tehtävänalaan sekä erityispedagogiikan alueisiin, erityisesti inkluusioon, oppimisvaikeuksiin, sosio-emotionaalisiin ja/tai matematiikan haasteisiin, sekä opetusharjoittelun ohjaamiseen. Myös perehtyminen varhaiserityiskasvatukseen lasketaan eduksi. Tohtorintutkinto ja kiinnostus tutkimukseen luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.8.2019 alkaen. Yliopisto-opettaja noudattaa 1624 tunnin kokonaistyöaikaa.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista. Hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 30.4.2019 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä

1)      ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta)

2)      Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen opetusansioita esittelevä opetusportfolio (korkeintaan 3 sivua). Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä

3)      lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta

4)      muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja:professori Marjatta Takala p.050-4671194,  marjatta.takala (at)oulu.fi

 

Liite

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
-opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt

opetusnäytteet)                                              

6. Opetuksen kehittämisen visio
-tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa laitoksen opetusohjelmaanTäytä hakemus
 
Takaisin