Tutkimusrahoitusasiantuntija

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on aidosti merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille.

Haemme nyt Oulun yliopiston tutkimuksen tukipalveluihin

kahta tutkimusrahoitusasiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen.

Tutkimuksen tukipalvelut on Oulun yliopiston noin 10 henkilön kokoinen tukiyksikkö, joka tarjoaa tutkijoille tukea tutkimusrahoituksen hakemisessa. Haemme nyt joukkoomme ammattitaitoista ja positiivisen palveluasenteen omaavaa tutkimusrahoitusasiantuntijaa. Tutkimusrahoitusasiantuntijan tavoitteena on edistää Oulun yliopiston tutkijoiden mahdollisuuksia tutkimusrahoituksen saamisessa. Tutkimusrahoituksen pääpaino on kotimaisissa tutkimusrahoituksissa ja EU:n Horisontti 2020 rahoituksissa. Toisen tutkimusrahoitusasiantuntijan ensisijainen sijoituspaikka on tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan lähipalvelutiimi ja toisen yliopiston yhteiset palvelut.

1)      Tutkimusrahoitusasiantuntija tiedekunnan lähipalvelutiimissä vastaa tutkimusrahoituksen hakupalveluiden tarjoamisesta yhdessä muiden tutkimusrahoitusasiantuntijoiden kanssa. Tiedekunnan tutkijat ovat kansainvälisesti merkittäviä toimijoita tieto- ja sähkötekniikan tutkimuksessa ja johtavat kansallista langattoman tietoliikenteen 6G lippulaivaohjelmaa, jonka tavoitteena on merkittävä tutkimusrahoituksen kasvattaminen erityisesti EU-ohjelmista.

Tehtäviin kuuluu:

  • Hakemusten suunnittelua, valmistelua ja toteutusta yhteistyössä tutkijoiden kanssa (mm. hakemusten kirjoittamisen ohjeistaminen ja avustaminen koko hakuprosessin aikana).
  • Osallistuminen EU:n ja muiden toimijoiden verkottumistapahtumiin tiedekunnan edustajana, tiedekunnan projektiportfolion ylläpitäminen ja Business Finlandin yliopistotasoinen hallinnointivastuu.

 

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

  • Erinomainen osaaminen yhdestä keskeisestä tutkimusrahoitusinstrumentista (mm. EU Horisontti 2020, Suomen Akatemia, Business Finland) ja hyvä osaaminen muista tutkimusrahoitusinstrumenteista.

 

2)      Tutkimusrahoitusasiantuntija yhteisissä palveluissa vastaa yliopistotasoisesta EU-rahoituksesta ja siihen liittyvistä toimista.

Tehtäviin kuuluu:

  • EU:n Horisontti 2020 -rahoituksen yliopistotasoinen hallinnointivastuu ja erityisesti ERC- ja Marie Sklowdoska-Curie -rahoituksiin liittyvien yliopistotasoisten tukitoimien koordinointi. Lisäksi EU-vaikuttamistoimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yliopiston johdon, tutkijoiden ja muiden tutkimusrahoitusasiantuntijoiden kanssa.
  • Tutkimusrahoituksesta tiedottaminen ja kouluttaminen.

 

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

  • Erinomainen osaaminen Horisontti 2020 -ohjelmasta ja eritysesti ERC- ja Marie Sklowdoska-Curie -rahoituksesta. Eduksi katsotaan myös EU-vaikuttamisen sekä -verkostoiden tuntemus.

 

Molemmissa tehtävissä vaaditaan hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, sekä kyky auttaa tutkijoita menestymään tutkimusrahoituksen hakemisessa ja halu tarttua vaativiin ja haastaviin tehtäviin sekä saada aikaan näkyvää tulosta. Tehtäviin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto sekä sujuva suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito.

Tehtävät tarjoavat mielenkiintoisen paikan tutkimuksen aitiopaikalta. Tarjoamme haasteellisen tehtäväkentän, innostuneen organisaation tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tehtävät sijoittuvat muun henkilöstön tehtävien vaativuusasteikon tasolle 10-11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka sijoittuu 3386-5793 €:n välille riippuen valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta. Tehtävät täytetään 1.6 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tiedekunnan lähipalvelutiimin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva tehtävä ja yhteisten palveluiden tehtävä on määräaikainen tehtävä (12 kk). Ilmoita hakemuksessa kumpaa tehtävää haet. Voit halutessasi hakea myös molempia. Tehtävissä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus, ansioluettelo ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen, tulee jättää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 22.4.2019.

Lisätietoja: tutkimusrahoitusasiantuntija Janika Luukinen, sähköposti janika.luukinen(at)oulu.fi, p. 0294 483979 (5.4 saakka) ja tutkimuspalvelujohtaja Teija Kekonen, sähköposti teija.kekonen(at)oulu.fi, p. 0294 482053 (5.4 jälkeen).Täytä hakemus
 
Takaisin