Yliopistonlehtori, erityispedagogiikka

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopistossa on haettavana

Erityispedagogiikan yliopistonlehtorin määräaikainen työsuhde ajalle 1.8.2019 -31.5.2020

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustyö erityispedagogiikan teema-alueilla. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä sekä opetusharjoitteluita.

Valittavalta edellytetään käytännön perehtyneisyyttä tehtävänalaan ja hyvää opetustaitoa sekä hyvää perehtyneisyyttä erityispedagogiseen tutkimukseen, erityisesti inkluusioon, opetusharjoitteluun ja/tai oppimisvaikeuksiin. Perehtyminen myös varhaiserityiskasvatukseen lasketaan eduksi.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista. Hakijoiden suomen ja englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 30.4.2019 mennessä.

 Liitä hakemukseen:

1) ansioluettelo (max 5 sivua )

2) opetusportfolio (max 5 sivua)

3) Sähköisessä muodossa enintään 4 arvioitavaksi valittua julkaisua tai muuta työtä, jotka hakijan mielestä on huomioitava hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan arvioitaessa.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Marjatta Takala, marjatta.takala(at)oulu.fi.

 Täytä hakemus
 
Takaisin