Yliopisto-opettaja, englannin kieli ja viestintä

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee noin 15 000 opiskelijaa ja  3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus tarjoaa yliopiston tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta kahdeksassa eri kielessä. Lisäksi tarjoamme koulutusta myös jatko-opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän tarpeisiin. Kehitämme kurssejamme jatkuvasti yhteistyössä tiedekuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työelämälähtöisyys ja kansainvälistymisen tarpeet ovat tärkeässä osassa kurssivalikoimaamme. Kieli- ja viestintäkoulutuksen opettajat opettavat kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoita.

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksessa on haettavana toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Yliopisto-opettaja, alakohtainen englannin kieli ja viestintä

Yliopisto-opettaja noudattaa 1624 tunnin vuosittaista kokonaistyöaikaa. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa alakohtaisen, työelämälähtöisen englannin kielen ja viestinnän opettaminen ja arviointi eri tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, aktiivinen osallistuminen opetuksen ja toiminnan kehittämiseen sekä oppimateriaalin laatiminen. Yliopisto-opettaja osallistuu myös kielen opetuksen sisältöjen ja menetelmien, erityisesti verkko-opetuksen kehittämiseen ja muuhun yksikön toimintaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, kieltenopetuksen pedagogista asiantuntemusta, eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tuntemusta, hyviä tietoja ja taitoja tieto- ja viestintätekniikan monipuolisesta opetuskäytöstä erilaisissa oppimisympäristöissä ja avointa ja innostunutta otetta opetukseen ja toiminnan kehittämiseen.  Ansioiksi luetaan opettajan pedagogiset opinnot, pedagogiset tunnustukset, alakohtainen työkokemus korkeakoulusektorilta ja kelpoisuus opettaa toista vierasta kieltä. Ansioiksi luetaan lisäksi oma tutkimustoiminta, tutkimuksellinen työote ja julkaisut. Opetustaito arvioidaan opetusportfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 23.5.2019.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat dokumentit:

1. Ansioluettelo (max. 4 sivua)
2. Opetusportfolio, jonka toivotaan noudattelevan liitteen mukaista jäsennystä (max. 4 sivua)

3. Muu liite

Lisätietoja: Koulutuspalvelupäällikkö Hanna-Leena Ainonen, kieli- ja viestintäkoulutus, puh. 050 3500738, hanna-leena.ainonen(at)oulu.fi

OPETUSPORTFOLION JÄSENNYS

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana
2. Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus
3. Alakohtaisen oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen
4. Opetusosaamisen ylläpitäminen
5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

Päivitetty 15.5.2019

Täytä hakemus
 
Takaisin