Projektitutkija tai tutkijatohtori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREen, toiminta-alueena Etelä-Savo

PROJEKTITUTKIJAA tai TUTKIJATOHTORIA

Oulun yliopiston MicroENTRE on kansainvälinen tutkimusryhmä, joka tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Koordinoimme valtakunnallisesti laajenevaa MicroENTRE® Yritysverkostoa (ks. www.microentre.fi). Verkosto toimii tällä hetkellä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Savossa. Toimintaa käynnistetään parhaillaan Etelä-Savossa Oulun yliopiston ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteistyössä.

Avoinna olevan tutkijan tehtävät liittyvät Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo - Mikroista kasvua (MikroX) -projektiin. Yhtenä hankkeen tavoitteista on rakentaa mikroyritysten ja yritysrajapinnan toimijoiden kasvu- ja vientikokeiluverkosto MicroENTRE®-mallin mukaisesti. Tehtävään kuuluu: 1) mikroyritysten rekrytointi ja vertaistoimintaan perustuvien kasvu- ja vientikokeiluryhmien (ydinryhmien) käynnistäminen yhdessä XAMK:n asiantuntijan kanssa; 2) osallistuminen valtakunnallisen verkoston toimintaan sekä yhteisen verkkoalustan (www.microentre.fi) ja muiden viestintäkanavien ylläpitoon; 3) nopeiden vienti- ja kasvukokeiluiden (esim. joukkorahoitus, jakamistalous, nopeat palvelu- ja tuotekokeilut) toteutus mikroyrittäjien kanssa ja 4) hankkeen päättymisen jälkeisen verkostotoiminnan jatkuvuuden valmistelu. Projektin aikana toteutetaan myös mikroyrittäjyyden soveltavaa tutkimusta. Tehtävään sisältyy työskentelyä myös muissa Mikroyrittäjyyskeskuksen tutkimus- ja kehittämistehtävissä hakijan oman osaamisen mukaisesti.

Tutkija toimii tiiviissä yhteistyössä MicroENTREn ja XAMK:n asiantuntijoiden. Työpiste sijaitsee XAMK:n tiloissa Mikkelissä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta (tutkijatohtorilta väitöstutkimusta), mikroyritysten sekä yrityspalvelutoimijoiden tuntemusta sekä monipuolisia viestintätaitoja (verkkoalustan ja some-kanavien ylläpito, suullinen ja kirjallinen viestintä). Kokemus tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja EU:n rakennerahastohankkeista on eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää asumista Etelä-Savon alueella sekä liikkumisvalmiutta maakunnan alueella. B-ajokortti ja oman auton käyttö on tehtävässä välttämätön.

Määräaikainen työsuhde alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.8.2021 saakka.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätiedot:

tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, p. 050 466 2832

johtaja, professori Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, p. 0400 407 590

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään ti 28.1.2020.Täytä hakemus
 
Takaisin