Tutkimusvararehtori

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee noin 15 000 opiskelijaa ja 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopisto hakee 1.7.2020 alkavaksi viisivuotiskaudeksi

Tutkimusvararehtoria

Tutkimusvararehtori vastaa yliopistotasolla tutkimustoiminnan johtamisesta. Hän toimii tutkimuksen johtoryhmän ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana. Tutkimuksen johtoryhmä ja tutkimusneuvosto tukevat vararehtoria hänen tehtävässään ylläpitää  ja kehittää kansainvälisesti huipputasoista osaamista ja tutkimusta sekä uusien tutkimusavausten edellytysten luomisessa.

Tutkimusvararehtori vastaa rehtorille erikseen määriteltävien vastuuyksiköidensä taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja raportoi rehtorille myös vastuualueensa laadusta ja kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista. Tutkimusvararehtori toimii rehtorin ensimmäisenä varahenkilönä.

Tehtävään valittavalta edellytetään  

  • Tohtorin tutkintoa sekä näyttöä menestyksekkäästä tutkimustoiminnasta
  • Kokemusta kansainvälisesti korkeatasoisten suurten tutkimuskokonaisuuksien menestyksekkäästä johtamisesta
  • Näkemystä tutkimustoiminnan ja sitä tukevien rakenteiden kehittämisestä
  • Analyyttistä, uudistavaa sekä innostavaa johtamisotetta
  • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Vararehtorin valitsee rehtorin esityksestä yliopiston hallitus. Tehtävän palkkauksesta ja muista ehdoista sovitaan erikseen.

Hakemus ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 29.2.2020. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Voit jättää yhteydenottopyyntösi hänen sihteerilleen Annika Giavedonille puhelimitse  029 448 4071 tai sähköpostilla annika.giavedoni (at) oulu.fi.Täytä hakemus
 
Takaisin