Projektikoordinaattori OsaaVa-hankkeeseen

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava osa-aikainen (50%) työtehtävä. Tehtävä täytetään ajalle n. 1.9.2020 (aloitus sopimuksen mukaan) – 31.5.2022:

Projektikoordinaattori OsaaVa -hankkeeseen

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatusalan koulutuksien ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Suomen Diakoniaopisto (SDO), Koulutuskuntayhtymä (OSAO) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Hanke on Pohjois- Pohjamaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama. OsaaVa- hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää siirtymisiä eri tutkinto-ohjelmien välillä sekä koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Hankkeessa kehitetään menetelmiä (esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö) koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi, ja edistetään miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle. Kehittämistyöllä edistetään kohderyhmän koulutuspolun aikaisia siirtymisiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on rakentaa verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois- Pohjanmaan alueella.

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen sekä toimintamallin kehittäminen yhteistyössä hankkeessa olevien toimijoiden kanssa. Projektikoordinaattori osallistuu hankkeen koulutuspolkujen ohjauksen mallien pilotointiin ja monimuoto- opetuksen kehittämiseen. Projektikoordinaattori vastaa Oulun yliopiston osalta hankkeen hallintoon, talouteen ja raportointiin kuuluvista tehtävistä sekä muista erikseen sovittavista tehtävistä.  

 

Projektikoordinaattorilta edellytetään vähintään kasvatustieteen maisterin tutkintoa, varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen ja käytännön kentän hyvää tuntemusta. Kokemus projektityöskentelystä, tutkimus- ja selvitystoiminnasta sekä verkko-opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle MV07-MV08 Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.7.2020. Liitä hakemukseen CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään 1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Taina Kyrönlampi taina.kyronlampi@oulu.fiTäytä hakemus
 
Takaisin