Suunnittelija, kansainvälinen uraohjaus

 

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston koulutuspalvelut hakee suunnittelijaa kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen välille 1.9.2020-30.8.2022, projektimuotoiseen työsuhteeseen, kansainvälisten opiskelijoiden urapalveluiden tuottamiseen.

 

Tehtävässään suunnittelija toimii ulkomaisten opiskelijoiden uraohjaajana ja Suomeen työllistymisen tukena. Suunnittelija sijoittuu koulutuspalveluiden organisaatioon, Ohjauspalvelut -tiimiin. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu:

-          Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus

-          Kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelun tukeminen

-          Yhteistyö Oulun yliopiston innovaatiokeskuksen kanssa

-          Yhteistyö paikallisen työelämän kanssa 

-          kv-opiskelijoille suunnattujen ura- ja työelämäpalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen

-          ura- ja työelämäasioihin liittyvä viestintä yliopiston sisällä ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa

-          opiskelijayhteistyön kehittäminen yritysten ja muiden työelämätoimijoiden kanssa

 

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Suunnittelijalta odotetaan erinomaisia organisointi-, koordinointi- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä moniammatilliseen ja organisaatiorajat ylittävään toimintatapaan. Viestintä- ja markkinointitaitojen hallinta ovat ehdoton edellytys työssä onnistumiseen. Tehtävänkuva edellyttää aitoa kiinnostusta asiakaspalveluun sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen hallintaa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävään valituksi tulemisen edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tiettyä tutkintotaustaa olennaisempaa on kuitenkin aktiivinen työote ja aito kiinnostus yhteisöllisen toimintatavan pitkäjänteiseen rakentamiseen.

Tehtävässä onnistumista auttaa innostunut, yrittäjähenkinen ja itseohjautuva työote ja taito työskennellä kansainvälisessä tiimissä. Korkeakoulujen toimintaympäristön tuntemus sekä mahdolliset verkostot opiskelijajärjestöihin, yrityksiin ja muihin korkeakoulujen sidosryhmiin katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 30.7.2020.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 1.9.2020 alkaen. Tehtävään noudatetaan 6 kk koeaikaa.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi.Täytä hakemus
 
Takaisin