Koulutuspalvelupäällikkö


Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Meillä työskentelee noin 15 000 opiskelijaa ja 3000 työntekijää. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus tarjoaa yliopiston tutkintoihin kuuluvaa kieltenopetusta kahdeksassa eri kielessä. Lisäksi tarjoamme koulutusta myös jatko-opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän tarpeisiin. Kehitämme kurssejamme jatkuvasti yhteistyössä tiedekuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työelämälähtöisyys ja kansainvälistymisen tarpeet ovat tärkeässä osassa kurssivalikoimaamme.

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksessa on haettavana toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Koulutuspalvelupäällikkö

Koulutuspalvelupäällikkönä työskentelet kansainvälisen asiantuntijayhteisön keskiössä ja vaikutat monitieteisen korkeakouluyhteisömme kansainvälistymiseen sekä kieli- ja kulttuuriosaamiseen. Työskentelet monikulttuurisen kieli- ja viestintäkoulutuksen asiantuntijatiimin lähiesimiehenä ja olet Täydentävien opintojen keskuksen johtoryhmän jäsen.

Tehtäviisi kuuluvat kieli- ja viestintäkoulutuksen tiimin esimiestehtävät, toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta, budjetin seuranta, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä kieli- ja viestintäkoulutuksen asiantuntijaverkostoissa toimiminen. Lisäksi vastaat kieli- ja viestintäkoulutuksen operatiivisesta toiminnasta kuten opetussuunnitelma- ja lukujärjestystyöstä, pedagogisesta kehittämistyöstä, jatkuvan oppimisen koordinoinnista ja osallistut henkilöstön koulutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Työskentelet säännöllisen työajan puitteissa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kieltenopetuksen pedagogista asiantuntemusta. Tarvitset myös eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tuntemusta, hyvää käytännön osaamista tieto- ja viestintätekniikan monipuolisesta käytöstä sekä avointa ja innostunutta otetta kieltenopetuksen toiminnan kehittämiseen.  Ansioiksesi luetaan hyvät esimiestaidot, aiempi kokemus monialaisen korkeakoulun hallinnollisista tehtävistä, monipuoliset vuorovaikutustaidot ja monikulttuurisen toimintaympäristön tuntemus. Lisäksi arvostamme tohtorin tutkintoa ja tutkimuslähtöistä työotetta.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 16.8.2020 mennessä. Liitä hakemukseesi mukaan 1) vapaaehtoinen motivaatiokirje, jossa on kuvaus kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämiseen liittyvästä osaamisestasi, 2) ansioluettelosi (CV) sekä 3) mahdollinen muu liite, jolla haluat osoittaa ansiosi ja kelpoisuutesi tehtävään.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää osaamisestasi ja koulutuspalvelupäällikön tehtävistä. Lisätietoja antaa johtaja Eva Maria Raudasoja, p. 040 508 3366. Yhteydenotot toivotaan 3.8. – 16.8. välisenä aikana.

 Täytä hakemus
 
Takaisin