Liikuntasihteeri

Oulun yliopisto hakee vakinaiseen työsuhteeseen 1.11. 2020 alkaen

LIIKUNTASIHTEERIÄ

Oulun yliopiston koulutuspalveluiden opiskelun tuki -tiimiin.

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. 

Oulun ammattikorkeakoulu on 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus. 

Oulun yliopiston koulutuspalvelut tuottaa koulutuksen palvelut sekä Oulun yliopistolle että Oulun ammattikorkeakoululle.

Opiskelijan hyvinvointi ja siihen liittyvä toiminta on keskeinen Oulun yliopiston vetovoimatekijä ja tukee kokonaisvaltaisesti opiskelijan hyvää arkea. Se kattaa arki- ja hyötyliikunnan, kuntoliikunnan.

Pääasialliset työtehtävät:

Liikuntasihteeri selvittää ja analysoi tarpeita opiskelijoiden liikuntapalveluille niin arki- ja hyötyliikunnan hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän tekee yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun sisällä eri toimijoiden kanssa sekä myös muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistuu kansallisiin hankkeisiin ja kampanjoihin.

Vaadittu osaaminen ja kokemus: 

Liikuntasihteeriltä edellytetään korkeakoulututkintoa, opiskelijaliikuntaan ja -hyvinvointiin liittyvää asiantuntijuutta, hyvää yliopistotason tai ammattikorkeakoulun kokonaisymmärrystä koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Myös koulutuksen ja opiskelun keskeisten tietojärjestelmien tuntemus ja käyttötaito ovat tärkeitä.

Tehtävässä eduksi katsotaan Oulun yliopiston koulutuksen ja opiskelun palveluiden kokemus koulutuksen tukipalvelutehtävistä, myös kansainvälisessä kontekstissa. Työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä katsotaan myös eduksi.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään  27.9.2020. Liitä hakemukseen mukaan vapaamuotoinen motivaatiokirje ja CV. Tehtävä täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antavat johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi ja kehittämispäällikkö Kaisa Karhu, kaisa.karhu (at) oulu.fiApply for the job
 
Go back