Yliopistonlehtori, palvelujohtaminen

Haemme yliopistonlehtoria, joka on perehtynyt erityisesti johtamisen substanssialueeseen. Tehtävä voidaan täyttää myös yliopisto-opettajan nimikkeellä. Työ sijoittuu Joensuun kampukselle ja alkaa 1.8.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 10.5.2021.

Haemme Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle joukkoomme innostunutta osaajaa Palvelujohtamisen suuntautumisalueelle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Tehtävän sijoituspaikkana on Joensuun kampus. Joensuun kampuksella annettava koulutus tapahtuu kauppatieteiden yhteisessä kandidaattiohjelmassa ja oppiainekohtaisissa maisteriohjelmissa. 

Tehtävä ja palkkaus 

Tehtävä pyritään täyttämään ensisijaisesti yliopistonlehtorin tehtävänä, mutta myös yliopisto-opettajan nimike on mahdollinen. 

Yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävänä on toteuttaa ja edistää suuntautumisalueen tutkimusta ja oppiaineen tarpeeseen perustuen antaa tutkimusperustaista opetusta johtamissubstanssin näkökulmasta palvelujohtamisen pääaineessa kaikilla tasoilla, ohjata kandidaatin tutkielmia ja pro gradu –tutkielmia, osallistua oppiaineen tutkimushankkeisiin, rahoitushakuihin ja hallintotehtäviin, sekä osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Yhdessä oppiaineen professorien kanssa tehtävään valittava kehittää oppiaineen koulutusta ja tutkimusta sekä valmistelee ja koordinoi alan tutkimushankkeita.  

Hakijan opetuksen ja tutkimuksen edellytetään suuntautuvan johtamiseen, johtajuuteen ja organisaatioihin. Oppiaineessa olemme lisäksi tehneet rohkeasti avauksia myös uusille, relevanteille, mutta vielä vähemmän tutkituille alueille kuten osuustoiminta ja sen johtaminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

Tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen kahdeksi vuodeksi. Määräaikaisuuden peruste on tilapäiset  tehtäväjärjestelyt johtamisen suuntautumisalueella.

Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistonlehtorin tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 5–7 (3 000,49 - 4 033,80 €/kk). Yliopisto-opettajan tehtävässä vaativuustaso on 5 (3000,49 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta 

Edellytämme sinulta 

  • yliopistonlehtorin tehtävässä soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja yliopisto-opettajan tehtävässä soveltuvaa ylempää yliopistotutkintoa johtamisen alalta
  • hyvää opetustaitoa ja kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä. Opetus- ja ohjauskokemuksen näyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon oppiaineen tarpeen mukaisesti suuntautuvan opetuksen alueen ja sisällön opetus- ja ohjauskokemus, osallistuminen opetuksen kehittämiseen sekä pedagoginen pätevyys.
  • johtamisen aihepiiriin liittyviä tutkimusnäyttöjä. Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen tutkimusyhteistyö sekä ulkoinen rahoitus.
  • hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa myös englannin kielellä

Katsomme eduksi 

  • kokemuksen opinnäytetöiden ohjauksesta
  • tuotetut oppimateriaalit
  • muut opetus- ja ohjausansiot

Tarjoamme sinulle 

  • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä 
  • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön 
  • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut 

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 10.5.2021 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Anu Puusa, +358 29 4455237, anu.puusa@uef.fi

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, +358 29 4455171, airi.leppanen@uef.fi.

Lyhyesti Itä-Suomen yliopistosta ja Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta 

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi. UEF on vaikuttavia tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu yliopistoomme osoitteessa http://www.uef.fi/.  

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 4 300 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 300. www.uef.fi/yhka