20 osa-aikaista (50 %) nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää

Itä-Suomen yliopiston työelämätohtorijärjestelmässä on haettavana 20 osa-aikaista (50 %) nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää. Tehtävät täytetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.6.2023 alkaen.

Kehitämme työelämätohtorijärjestelmällä tohtorikoulutustamme siten, että meiltä valmistuneiden tohtoreiden osaaminen on laajasti hyödynnettävissä elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.

Tehtävä, palkkaus ja sopimukset

Työelämätohtorijärjestelmään valittava nuorempi tutkija työskentelee kokoaikaisesti siten, että hän on samanaikaisesti osa-aikaisessa (50 %) työsuhteessa sekä Itä-Suomen yliopistossa että toisen työnantajan palveluksessa. Molempien työnantajien työsuhteessa pääasiallinen tehtävä on väitöskirjatutkimus.

Itä-Suomen yliopistossa jatko-opinnot tapahtuvat tohtoriohjelmissa, jotka vastaavat tieteen ja tutkimusalan opintojen sekä ohjauksen järjestämisestä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä täysimääräinen tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 2–4 (2 108,40–2 628,85 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaa maksetaan 50 % osa-aikaisuuden mukaisesti. Palkkaus määräytyy väitöskirjatyön vaiheen ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella.

Nuoremman tutkijan tehtävään otetaan aina määräajaksi. Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Ennen tehtävään valitun työsuhteen solmimista Itä-Suomen yliopistoon työnantajaosapuolet allekirjoittavat sopimuksen rinnakkaisista työsuhteista. Sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja ao. toinen työnantaja sopivat työsuhteen edellytyksistä, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja tutkimustulosten julkisuus. Nuoremman tutkijan tehtävään valittavan palkkauksen tulee olla toisessa organisaatiossa yhtä suuri tai suurempi kuin yliopistolla. 

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme, että

 • Olet jatkokoulutuskelpoinen, eli suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (Yliopistolaki 37.4 §).
 • Olet ensimmäistä tohtorin tutkintoa suunnitteleva tai jo Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla oleva väitöskirjatutkija.
  • Myös opiskelija, jonka jatko-opintokelpoisuuteen vaadittava tutkinto on valmistumassa, voi hakea tehtäviä edellyttäen, että tutkinto on valmis 31.10.2022 mennessä. Tällöin tohtorinkoulutuspaikkapäätös on ehdollinen tutkinnon valmistumisen kanssa em. määräaikaan mennessä.
 • Täytät ko. tohtoriohjelman opiskelijavalinnan kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet.
  • Hakijalle, jolla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa, nuoremman tutkijan tehtävään valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes jatko-opinto-oikeus on myönnetty Itä-Suomen yliopistossa. Valittavien tohtoriopintojen sisältö ja opintojen vaatimukset ovat samat kuin muidenkin tohtoriohjelmassa opiskelevien. 
 • Olet työsuhteessa toiseen työnantajaan koko nuoremman tutkijan osa-aikaisen tehtävän keston ajan.
  • Hakijalta edellytetään jo hakuvaiheessa toisen työnantajan rekrytointitoimivaltaisen allekirjoittama sitoumus rinnakkaisesta työsuhteesta. 
  • Työskentely molemmissa työsuhteissa tapahtuu Suomessa.

Katsomme eduksi 

 • tutkimussuunnitelman tason ja innovatiivisuuden, aiheen kytkeytymisen ko. tohtoriohjelman tieteenaloihin ja tematiikkaan ja tutkimukseen liittyvien eettisten näkökulmien pohdinnan,
 • väitöskirjatyössä saavutettavan osaamisen hyödynnettävyyden elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.

Tehtävän täytössä huomioidaan myös jatko-opinnoissa vaadittava kielitaito, aiempi opintomenestys, väitöskirjatutkimuksen eteneminen mahdollisen aiemman rahoituksen aikana, väitöskirjatutkimukseen aiemmin saadun rahoituksen kesto sekä arvio tutkimuksen ja opintojen toteuttamismahdollisuuksista sekä toteutukseen tarvittavasta ajasta.

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut.

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 31.8.2022 sähköisellä hakemuslomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan 

 • CV/ansioluettelo: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 • Tutkimussuunnitelma: UEFissa kirjoilla olevien väitöskirjatutkijoiden tulee toimittaa päivitetty versio hyväksytystä tutkimussuunnitelmasta, joka laaditaan ko. tohtoriohjelman ohjeen mukaisesti. Ne hakijat, jotka eivät vielä ole Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla, laativat tutkimussuunnitelman sen tohtoriohjelman ohjeistuksen mukaisesti, mihin hakevat jatko-opinto-oikeutta.
 • Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa hakija kuvaa, miten hänen tohtoritutkimukseensa liittyvä osaaminen olisi laajasti hyödynnettävissä elinkeinoelämässä tai muualla yhteiskunnassa.
 • Tutkintotodistuksen kopio ja opintorekisteriote jatko-opintoihin oikeuttavasta korkeakoulututkinnosta hakijalta, jolla ei vielä ole jatko-opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistossa. Asiakirjojen tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. Käännettyjen asiakirjojen osalta hyväksytään vain ao. korkeakoulun antama Diploma Supplement ja/tai muut korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän antamat viralliset käännökset.
 • Toisen työnantajan rekrytointitoimivaltaisen allekirjoittama sitoumus rinnakkaisesta työsuhteesta

Jatko-opinto-oikeus tulee hakea sähköisen Opintopolku-järjestelmän kautta ko. tohtoriohjelman seuraavan hakuajan mukaisesti. 

Tavoitteena on päättää nuoremman tutkijan tehtäviin valittavista henkilöistä lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja 

Tohtoriohjelmiin ja Opintopolkuun liittyen

 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, puh. 029 445 3003 (lomalla 7.7.–3.8.2022)
 • Terveystieteiden tiedekunta: healthpostgrad(at)uef.fi
 • Filosofinen tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: earlyresearchers_sophi(at)uef.fi

Hakumenettelyyn (Saima Rekry) liittyen

 • talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuula Ranne, tuula.ranne(at)uef.fi (lomalla 1.7.–25.8.2022)
 • johtava hallintopäällikkö Henni Nevalainen, henni.nevalainen(at)uef.fi (lomalla 11.7.–8.8.2022)

Lyhyesti Itä-Suomen yliopistosta    

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Työllistämme 2 750 henkilöä ja yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 16 000 perustutkinto-opiskelijaa ja yli 27 000 aikuisopiskelijaa. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi. UEF on vaikuttavia tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu yliopistoomme osoitteessa www.uef.fi.