Laborantti

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Laborantin tehtävä, Lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopion kampus

Etsimme joukkoomme motivoitunutta ja oma-aloitteista laboratorioalan osaajaa tutkimukseen ja opetuksen avustaviin tehtäviin. Tehtävänkuvaasi liittyy erityisesti mikrobiologisia, kemiallisia ja molekyylibiologisia laboratoriomäärityksiä elintarvikkeista, laboratoriolaitteistojen käyttämistä sekä laadunhallintaan liittyviä tehtäviä. Osaat toimia vastuullisesti sekä yksin että ryhmässä. Kykenet kommunikoimaan sekä suomeksi että englanniksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta soveltuvaa laborantin tai bioanalyytikon tutkintoa.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 - 6 (2002,05 - 2116,01 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
Professori Ursula Schwab, 029 445 4528, ursula.schwab@uef.fi, yliopistonlehtori Jenni Korhonen, 029 445 3146, jenni.korhonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Sonja Rissanen, 029 445 4520, sonja.rissanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV
- kopiot tutkintotodistuksista
- kopiot työtodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.