Yliopistotutkija, kliininen lääketiede

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopistotutkijan (kliininen lääketiede) osa-aikainen (50 %) tehtävä, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Kliinisen lääketieteen yliopistotutkijan tehtävään etsitään LT-tutkinnon omaavaa henkilöä, jolla on kokemusta myös tohtorin tutkinnon jälkeisestä kliinisestä ja/tai translationaalisesta tutkimuksesta. Yliopistotutkijan tehtävä on osa-aikainen (50 %), ja muun ajan tehtävään valittu henkilö työskentelee pääasiassa kliinisessä lääkärin virassa/tehtävässä, josta sovitaan erikseen ko. terveydenhuollon organisaation kanssa. Erikoistumisvaiheessa olevan kliinikkotutkijan työnjako tulee sopia myös erikoisalan koulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

Yliopistotutkijan tehtävään kuuluu kliinisen ja/tai translationaalisen tutkimuksen tekeminen, täydentävän rahoituksen hakeminen ja oman työryhmän perustaminen/vahvistaminen. Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluu myös lääketieteen perusopetus, jatko- ja täydennyskoulutus sekä opetuksen kehittäminen. Tehtävään valittu voi pienessä määrin osallistua oman alansa opetukseen ja opinnäytteiden ohjaukseen. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävään valittavalta odotetaan oma-aloitteisuutta, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työhön. Arvostamme laadukasta julkaisutuotantoa, sujuvaa englannin kielen osaamista (suullinen ja kirjallinen) sekä näyttöä jatko-opiskelijoiden ohjaamisesta, aktiivisesta tutkimusrahoituksen hakemisesta ja kansainvälisestä tieteellisestä yhteistyöstä.


Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6 - 7 (3 460,91 - 3 989,91 €/kk), josta osa-aikatyön mukainen palkkaus 50%. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Yliopistotutkijan tehtävään ei pääsääntöisesti kuulu sairaalan sivuvirkaa, mutta erityistapauksessa asiasta voidaan sopia yksikön-/laitosjohtajan sekä sairaalan kanssa.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa tutkimussuunnitelma, josta tulee ilmetä kuinka hakija edistäisi tutkimusalaansa yliopistotutkijan tehtävässä. Valintaesityksen tekee tehtäväntäyttötoimikunta, joka ennen tehtävään ottamista varmistaa myös yliopistotutkijan tehtävän yhteensovittamisen kliinisen viran/tehtävän kanssa.

Lisätietoja:
Professori Jarmo Jääskeläinen, jarmo.jaaskelainen@uef.fi, puh. 044 717 4716, ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Henna Miettinen, 029 445 4634, henna.miettinen@uef.fi


Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- motivaatiokirje
- tutkimussuunnitelma (josta tulee ilmetä kuinka hakija edistäisi tutkimusalaansa yliopistotutkijan tehtävässä)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.