Yliopistonlehtori, logopedia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiaan. Tiedekunnassa on noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa ja 330 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa on harjoittelukoulujen henkilöstöt mukaan lukien runsaat 420. http://www.uef.fi/filtdk

Haettavana on

Yliopistonlehtorin (logopedia) tehtävä, humanistinen osasto, Joensuun kampus
(jatkettu hakuaika)

Logopedian yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua oppiaineen muun henkilökunnan kanssa Itä-Suomen yliopistossa 1.8.2021 käynnistyvän logopedian koulutuksen organisoimiseen sekä alan opetustoiminnan toteuttamiseen. Yliopistonlehtorin tehtävään haetaan henkilöä, jolla on vahva kokemus ja näytöt logopedian alan tutkimuksesta, opetuksesta ja puheterapeutin käytännön työstä.

Yliopistonlehtorin tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään laillistetun puheterapeutin pätevyys. Muu käytännöllinen perehtyneisyys logopedian tehtäväalaan otetaan myös huomioon ansiona.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä opettaa logopedian oppiaineen aine- ja syventävien opintojen sisältöjä, erityisesti logopedian tutkimusalan metodologiaa, kehityksellisiä häiriöitä ja niiden logopedista arviointia. Opetus annetaan suomen kielellä sekä tarvittaessa englanniksi. Tehtävään valittavalta odotetaan myös kykyä ohjata koulutusalan opinnäytetöitä, etenkin kandidaatin tutkielmia. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset tehtävät.

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan filosofisen tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella. 

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä opettaa englannin kielellä.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 - 7 (2 967,84 - 3 989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: osastonjohtaja, professori Risto Turunen, risto.turunen@uef.fi, puh. 029 445 2100, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösuunnittelija Nina Miinalainen, nina.miinalainen@uef.fi, puh. 029 445 2006.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio  (filosofisen tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Filosofinen tiedekunta -> Opetustaidon arviointi ja portfolion laatimisohje)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.11.2020 sähköisellä hakulomakkeella.