Professori, logopedia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiaan. Tiedekunnassa on noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa ja 330 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa on harjoittelukoulujen henkilöstöt mukaan lukien runsaat 420. http://www.uef.fi/filtdk

Haettavana on

Professorin (logopedia) tehtävä, humanistinen osasto, Joensuun kampus 

Professorin tehtävän täyttämistä varten on laadittu tehtäväseloste, josta ilmenee tarkemmin professorin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Tehtäväseloste on luettavissa verkkosivulla http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet

Tehtävä on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian, mielellään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8–11 (4824,18–7108,72 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: osastonjohtaja, professori Risto Turunen, risto.turunen@uef.fi, +358 29 445 2100, ja hakumenettelyn osalta johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen, ulla.hurskainen@uef.fi, +358 29 445 8100.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

Materiaali (lukuun ottamatta julkaisuja) pyydetään toimittamaan englanninkielisinä siltä varalta, että kelpoisuuden arvioinnissa käytetään kansainvälisiä asiantuntijoita.

1) ansioluettelo (Tutkijan ansioluettelomalli, www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
2) opetusansioiden portfolio (filosofisen tiedekunnan ohjeen mukaisesti: http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Filosofinen tiedekunta -> Opetustaidon arviointi ja portfolion laatimisohje)

3) täydellinen julkaisuluettelo (OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti, https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/ )
4) a. luettelo julkaisuista (enintään 10 numeroituna ja ryhmiteltynä) ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään, ja
b. luettelossa mainitut julkaisut ja muut työt
5) alan kehittämissuunnitelma (enintään 2 sivua) tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta
6) kopiot tutkintotodistuksista
7) kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito käy ilmi tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.