Huoltoasentaja

Toimitilapalvelut vastaa yliopiston käytössä olevien tilojen noin 155.000 m² vuokrauksesta ja tilahallinnasta sekä kiinteistöihin ja tiloihin liittyvistä sopimuksista ja käyttäjäpalveluista. 

Haemme joukkoomme

Huoltoasentajaa toimitilapalveluihin Kuopion kampukselle

Huoltoasentajan tehtäviin kuuluvat tutkimus- ja laboratoriolaitteiden sekä välinehuollon laitteiden, kuten autoklaavien ja pesukoneiden huollot ja korjaukset. Tehtäviin kuuluvat myös paineastioiden huollot sekä kylmälaitteiden hälytysjärjestelmien asentaminen. Työtehtäviin annetaan perehdytyskoulutus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa toisen asteen ammattitutkintoa, kuten elektroniikka-asentajan, sähköasentajan, sähköteknikon tai muuta vastaavaa koulutusta, sekä riittävää tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Aiempi kokemus laboratoriolaitteiden huollosta katsotaan eduksi. Myös sähkötöiden S3 (S2) pätevyys sekä painelaitteen käytönvalvojan pätevyys luetaan eduksi. Pystyt itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja työn organisointiin ja lisäksi omaat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tehtävä edellyttää englannin kielen taitoa, hyviä tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä ajokorttia.

Tarjoamme sinulle nykyaikaiset työvälineet ja työympäristön, sekä asiantuntevan ja osaamistaan jakavan työyhteisön. Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (alkaen 2281,18 € /kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa väline- ja laitehuollon esimies Anne Pennanen, +358 29 4458265, anne.pennanen@uef.fi ja johtava kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula +358 29 4458068, tarja.harjula@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo/CV
- kopiot tutkintotodistuksesta
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.