Tietopalveluneuvoja, Joensuun kampus

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Haemme Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastoon

Tietopalveluneuvojaa 

Tietopalveluneuvoja toimii tietoaineistopalveluissa kokoelmien ylläpidon tehtävissä. Työ sisältää kuvailua ja muuta tietokannassa tehtävää ylläpitoa sekä painettujen kokoelmien hoito- ja järjestelytehtäviä. Lisäksi työtehtäviin sisältyvät asiakaspalvelu ja siihen liittyvät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään kirjastoalan ammatillista koulutusta. Suomen ja englannin kielen taito on välttämätön, ja monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme tieteellisten kirjastojen palvelujen ja aineistojen tuntemusta, asiakaspalvelu- ja kuvailuosaamista, valmiuksia verkostomaiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tietopalveluneuvojalta edellytetään kiinnostusta myös oman osaamisen ja tehtäväalueen kehittämiseen sekä valmiutta toimintojen uudistamiseen ja uusien työvälineiden käyttöönottoon.

Tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi (tai aloitus sopimuksen mukaan).

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmässä muun henkilöstön vaativuustasolle 5 (2002,05 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
- palvelupäällikkö Riitta Porkka, puh. 029 445 8277, s-postiosoite: riitta.porkka@uef.fi
-
palvelupäällikkö Arja Juntunen, puh. 029 445 8123, s-postiosoite: arja.juntunen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
-CV
-tutkintotodistukset
-työtodistukset
-motivaatiokirje
-muut mahdolliset asiakirjat ja/tai lyhyt kirjallinen selostus tehtävän kannalta merkittävistä ansioista

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.