Tietopalveluneuvoja, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Haemme Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuskirjastoon

Tietopalveluneuvojaa

Tietopalveluneuvoja työskentelee tietoaineistopalveluissa aineistohankinnan ja kokoelmien hoidon tehtävissä. Tehtäviin sisältyy aineistojen hankintaa, kuvailua ja erilaisia kokoelmien ylläpitotöitä. Pääpaino on elektronisissa kokoelmissa. Lisäksi työhön kuuluu kirjaston asiakaspalvelu.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kirjastoalan koulutusta tai muuten hankittua perehtyneisyyttä tehtävän alaan. Hyvä suomen ja englannin kielen taito on välttämätön, ja monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme tieteellisten kirjastojen palvelujen ja aineistojen tuntemusta, asiakaspalvelu- ja kuvailuosaamista, valmiuksia verkostomaiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tietopalveluneuvojalta edellytetään myös kiinnostusta oman osaamisen ja tehtäväalueen kehittämiseen sekä valmiutta toimintojen uudistamiseen ja muutoksiin.

Tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi (tai aloitus sopimuksen mukaan).

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmässä muun henkilöstön vaativuustasolle 6 (2116,01 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
- palvelupäällikkö Riitta Porkka, puh. 029 445 8277, s-postiosoite: riitta.porkka@uef.fi
-
palvelupäällikkö Arja Juntunen, puh. 029 445 8123, s-postiosoite: arja.juntunen@uef.fi


Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
-CV
-tutkintotodistukset
-työtodistukset
-motivaatiokirje
-muut mahdolliset asiakirjat ja/tai lyhyt kirjallinen selostus tehtävän kannalta merkittävistä ansioista

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.