Opintosihteeri

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.  

Haettavana on

Opintosihteerin tehtävä, yliopistopalvelut, opintopalvelut, Joensuun kampus

Tehtäviin kuuluu filosofisen tiedekunnan, erityisesti humanistisen osaston opetusta tukevia tehtäviä, opintohallinnon tehtäviä sekä laitoksen opetussuunnitelman valmisteluun ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Keskeisiä tehtäviä ovat opintoneuvonta, opintosuoritusten rekisteröinti ja pro gradu -tutkielmaprosessin opintohallinnon tehtäviä sekä opiskelijavalintaan ja opetussuunnitelman laadintaan liittyviä tehtäviä. Tehtäviin voi kuulua myös muita yliopistopalveluiden työtehtäviä.

Opintosihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä kykyä kommunikoida englannin kielellä. Edellytämme myös organisointi- ja yhteistyökykyä sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Eduksi katsotaan humanistisen alan koulutuksen tuntemus ja kokemus vastaavan tyyppisistä tehtävistä sekä opintohallinnon järjestelmien ja tietoteknisten sovellusten hyvä hallinta.

Opintosihteerin tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 6 (2116,01 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: opintopalveluiden päällikkö Päivi Peltoperä, paivi.peltopera@uef.fi, puh. 029 445 2795.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV
- kopiot tutkintotodistuksista
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.