Taloussihteeri

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Haettavana on 

taloussihteerin tehtävä, talouspalvelut, Joensuun kampus

Haemme joukkoomme taloushallinnon ammattilaista, joka haluaa olla mukana kehittämässä yliopiston talouspalveluja ja omaa osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Työskentelypaikkasi on Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan lähipalvelut Joensuun kampuksella. 

Taloussihteerin tehtäviin kuuluu perus- ja täydentävän rahoituksen hallinnointia, osto- ja matkalaskujen käsittelyä, budjetointia ja muittaloushallinnon tehtäviä tiedekunnan palvelutoimintaan liittyen. Taloussihteeri ohjeistaa ja tukee tutkijoita ja muuta henkilökuntaa talouteen liittyvissä kysymyksissä.  

Taloussihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa. Korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalla on kehittävä ja joustava työote, kyky soveltaa itsenäisesti ohjeita ja säännöksiä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, erittäin hyvät organisointitaidot ja tietotekniset valmiudet sekä positiivinen asiakaspalveluasenne. Hyvä suomen kielen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat tehtävässä välttämättömiä.

Aiempi työkokemus talousasioiden hoitamisesta ja yliopistohallinnosta katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme kokemusta ja näyttöä täydentävän rahoituksen projektien hallinnoinnista (mm. Suomen Akatemia, EU:n puiteohjelma- ja koulutusohjelmahankkeet, ministeriöiden ja säätiörahoitus).

Tarjoamme sinulle monipuoliset työtehtävät, mielenkiintoisen toimintaympäristön sekä innostuneen ja motivoituneen työyhteisön työsi tueksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (2 281,18 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2 512–2 785 €/kk.

Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

  • CV
  • tutkintotodistukset
  • muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään

Lisätietoja: Talouskoordinaattori Johanna Järvinen, johanna.jarvinen@uef.fi, puh. 029 445 52007

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.