Professori, oikeustiede, erityisesti hyvinvointioikeus ja ulkomaalaisoikeus

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 4 300 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 300. www.uef.fi/yhka

Haettavana on 

Professorin, oikeustiede (erityisesti hyvinvointioikeus ja ulkomaalaisoikeus), tehtävä, oikeustieteiden laitos, Joensuun kampus


Professorin tehtävän täyttämistä varten on laadittu tehtäväseloste, josta ilmenee tarkemmin professorin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Tehtäväseloste on luettavissa yliopiston verkkosivulla: https://www3.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet  


Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8 - 11 (4824,18–7108,72 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätiedot: 
oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen, +358 29 445 5313, matti.turtiainen@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen, +358 29 445 8100, ulla.hurskainen@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

1) ansioluettelo tai CV TENK:n ansioluettelomallin mukaisesti  (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
2) opetusansioiden portfolio (https://www3.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
3) täydellinen julkaisuluettelo OKM:n julkaisuluettelomallin mukaisesti (http://www.aka.fi/fi/ julkaisuluettelo)
4) suunnitelma alan kehittämisestä (enintään 5 sivua) tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta
5) a) erillinen numeroitu ja ryhmitelty luettelo hakijan arviointiin valitsemasta enintään 10 julkaisusta, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa
tehtävään
b) luettelossa mainitut julkaisut
6) kopiot tutkintotodistuksista
7) kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito käy ilmi tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.