Palvelupäällikkö

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. Itä-Suomen yliopiston kirjasto palvelee kahdella kampuksella ja verkossa. Kirjastomme on aktiivinen digitaalisten kirjastopalveluiden ja oppimisympäristöjen kehittäjä sekä avoimen tieteen edelläkävijä.

Haemme Itä-Suomen yliopiston Joensuun tai Kuopion kampuskirjastoon

Palvelupäällikköä

Haemme kirjastoomme palvelupäällikköä, joka toimii vastuullisessa esimiestehtävässä ja vastaa osaltaan kirjaston palveluiden kehittämisestä yliopistomme strategian mukaisesti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta työnjohdollisista tehtävistä ja perehtyneisyyttä tieteellisen kirjaston toimintaan oppimisympäristönä, erityisesti tiedonhankinnan ohjaukseen ja kirjaston antamaan opetukseen.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa, erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Eduksi katsotaan kokemus tieteellisen kirjaston opetuksen kehittämisestä ja tutkimustoiminnasta.

Tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi (tai aloitus sopimuksen mukaan).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti, vaativuustaso 11 (3 904,85 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
Lisätietoja tehtävästä antaa kirjaston johtaja Jarmo Saarti, puh. 029 445 8010, s-postiosoite: jarmo.saarti@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa. Työhönotossa voidaan käyttää erilaisia soveltuvuusarviointeja.
 
Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV
- kopiot tutkintotodistuksista ja työtodistuksista
- motivaatiokirje
- muut asiakirjat ja/tai lyhyt kirjallinen selostus tehtävän kannalta merkittävistä ansioista

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.