Yliopistotutkija, farmasia/toksikologia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopistotutkijan (farmasia/toksikologia) tehtävä, farmasian laitos, Kuopion kampus

Toksikologian yliopistotutkijan tehtävänä on toksikologiaan liittyvä ja siinä käytettäviä uusia tutkimusmenetelmiä hyödyntävä tutkimus. Tehtävään kuuluu täydentävän rahoituksen hankkiminen, toksikologian tutkimuksen kehittäminen ja yhteistyöprojekteihin osallistuminen. Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluu myös toksikologian ja farmakologian perusopetus, jatko- ja täydennyskoulutus sekä opetuksen kehittäminen. Opetukseen kuuluu erityisesti lääkeainetoksikologian ja hallinnollisen toksikologian opetus sekä opinnäytteiden ohjaus. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mahdolliset muut laitostehtävät.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Toivomme, että olet oma-aloitteinen, organisointi- ja yhteistyökykyinen sekä kykenet itsenäiseen työhön. Arvostamme laadukasta julkaisutuotantoa, sujuvaa englannin kielen osaamista (suullinen ja kirjallinen) sekä näyttöä jatko-opiskelijoiden ohjaamisesta, aktiivisesta tutkimusrahoituksen hakemisesta ja kansainvälisestä tieteellisestä yhteistyöstä. Aiempi kokemus biologisten näytteiden metabolisesta profiloinnista ja bioinformatiikasta katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021 - 31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6-7 (3 460,91 - 3 989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Jaana Rysä, 029 445 4367, jaana.rysa@uef.fi,  ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Sari Palviainen, 029 444 4324, sari.palviainen@uef.fi  

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo 
- julkaisuluettelo 
- tutkimussuunnitelma
- motivaatiokirje
- opetusansioiden portfolio
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.