Opetuskoordinaattori

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Opetuskoordinaattorin tehtävä, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, Kuopion kampus


Opetuskoordinaattorin tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti lääketieteen perusopetuksen, kliinisen ja teoreettisen opetuksen avustavat tehtävät kirurgia (ml. fysiatria) oppiaineessa. Kirurgian opetuskoordinaattorin tehtävissä korostuvat aseptiikan tuntemus, toimenpiteiden valmistelu ja niissä avustaminen. Muita tehtäviä ovat mm. lukujärjestyssuunnittelu, opintojaksojen koordinointi, tenttijärjestelyt, perusopiskelijoiden ja syventävien opintojen tekijöiden ohjaus sekä opetuskoordinaattoreiden yhteiset vastuutehtävät. Opetuskoordinaattori osallistuu yliopiston muun kliinisen lääketieteen yksikön henkilöstön kanssa kliinisen opetuksen kehittämiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää alalle soveltuvaa tutkintoa (esim. sairaanhoitaja), kirurgian alan sairaalatyöskentelykokemusta, yhteistyökykyä, joustavuutta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan hyvä organisointikyky, englannin kielen taito, hyvät tietotekniset taidot, pedagoginen koulutus sekä työkokemus vastaavista tehtävistä.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8 (2574,43 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
Professori, oppiaineen vastuuhenkilö, Heikki Kröger, heikki.kroger@uef.fi, puh. 044 717 2602 ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Henna Miettinen, henna.miettinen@uef.fi, +358 29 445 4634

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- CV
- motivaatiokirje
- kopiot tutkintotodistuksista
- työtodistukset
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa taitonsa ja kykynsä ko. tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.