Yliopistotutkija, hoitotiede

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopistotutkijan (hoitotiede) tehtävä, hoitotieteen laitos, Kuopion kampus

Hoitotieteen yliopistotutkijan tehtäviin kuuluvat tutkimustyö (erityisesti palvelujärjestelmätutkimus), hoidon vaikuttavuuden arviointi pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, täydentävän tutkimusrahoituksen hankinta ja kandidaatti-, maisteri- ja jatkotutkintoihin liittyvää opetusta hoitotieteen oppiaineessa. Yliopistotutkijan tehtävässä tavoitteena on osallistua tutkimusryhmän toimintaan ja ottaa vastuuta tutkimuksen johtamisesta. 

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6 - 7 (3 460,91 - 3 989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
Professori Hannele Turunen, puh. 029 445 4446, hannele.turunen@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Sari Palviainen, puh. 029 444 4324, sari.palviainen@uef.fi  


Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

- ansioluettelo  
- julkaisuluettelo  
- tutkimussuunnitelma (ko. tehtävässä)
- opetusansioiden portfolio
- tieteelliset ansiot ja tutkimustyö (ellei kuvattu muissa liitteissä)
- alan kehittämissuunnitelma tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.