Väitöskirjatutkija, gerontologia ja kansanterveys

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana 

 

VÄITÖSKIRJATUTKIJAN tehtävä, gerontologia ja kansanterveys, 1.8.2021 alkaen, enintään neljän vuoden määräajaksi. 


Tehtävät ja edellytykset  
 

Haemme väitökirjatutkijaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan tutkimusprojektiin "Iäkkäiden ihmisten liikkuminen ja COVID-19:n sosiaalinen etäisyys". Hankkeessa tutkitaan iäkkäiden ihmisten liikkumisen muutoksia aikana, joka ulottuu vuodesta 2017 vuoteen 2023. Mittausmenetelminä on käytetty kyselyjä, toimintakykytestejä ja puettavia antureita (kiihtyvyysanturi). Väitöskirjatutkijan väitöstyön tulee liittyä keskeisesti hankkeen tarkoitukseen.

Työ tehdään professori Taina Rantasen johdolla. Väitöskirjatutkijan tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja raportoiminen, tutkijaryhmän jäsenenä hankkeen toteuttamiseen osallistuminen sekä jatkokoulutukseen liittyvien opintojen suorittaminen. Väitöskirjatutkija osallistuu myös avustaviin opetustehtäviin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Väitöskirjatutkijalle on eduksi, jos hänellä on kokemusta kvantitatiivisten aineistojen tilastotieteellisestä analysoinnista ja liikunnan ja vanhenemisen alalla toimimisesta.

Väitöskirjatutkijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta. Ks. lisää https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/tohtorikoulutus 

Väitöskirjatutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Väitöskirjatutkijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. 


Mitä tarjoamme? 

 
Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö 

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 


Palkkaus
  

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Väitöskirjatutkijan palkka on työsuhteen alkaessa vaativuustasolla 2 ja euromääräisesti noin 2200 euroa kuukaudessa. Väitöskirjatyön edistyessä palkkaa tarkistetaan yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Väitöskirjatyön loppuvaiheessa palkka on vaativuustasolla 4. 


Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä: 

  • Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää ja selkeää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
  • Vapaamuotoinen hakemuskirje, josta käy ilmi hakijan motivaatio tehtävän hakemiseen. 
  • Lyhyt kuvaus hakijan aiemmasta työkokemuksesta
  • Julkaisuluettelo
  • Suosittelijat.

Hakemus tulee jättää viimeistään 23.5.2021 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antaa: Professori taina.rantanen@jyu.fi  +358408053590 ja

Hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi; +358504432400.

 

Tutustu liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.