Yliopistonlehtori, kasvatustieteet

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on haettavana

Yliopistonlehtorin tehtävä, kasvatustieteet 1.10.2021 alkaen toistaiseksi 

Yliopistonlehtorin työntekopaikka on Kokkola.

Laaja-alainen, tutkimusperustainen ja verkostoitunut aikuiskoulutus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikön vahvuus. Kasvatustieteen yksikkö kouluttaa asiantuntijoita luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. Yksikkömme tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Tutkimustoimintamme on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen eri sidosryhmien kanssa.

Haemme kasvatustieteen yliopistonlehtoria, jolla on asiantuntijuutta tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen kehittämiseen sekä alan vahvaa tutkimusosaamista. Yliopistonlehtorin tehtävänä on vastata osaltaan luokanopettajakoulutuksen tutkimusperustaisesta opetuksesta, ohjauksesta ja yhteisöllisestä kehittämisestä, osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyöhön ja osallistua alansa tutkimustoimintaan sekä sen kehittämiseen. Kvantitatitiivisten tutkimusmenetelmien hallinta katsotaan hakijalle eduksi.

Edellytämme soveltuvaa tohtorin tutkintoa, opettajan kelpoisuutta, kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, tutkimusmentelmien vankkaa osaamista, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä kasvatustieteen alalla, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen 5-6 (3300 €/kk - 3800 €/kk) ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen (6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta) yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden  kuukauden koeaikaa.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää dokumentit (pdf-muodossa ja jokaisen liitetiedoston nimessä on hakijan nimi):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. (Jos julkaisuja ei voi toimittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta, ne on järjestettävä valmiiksi kahteen samanlaiseen pakettiin asiantuntijalle lähettämistä varten ja toimitettava Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto).
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen kuvaus hakijan toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella ja kansainvälisestä toiminnasta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Professori Heidi Harju-Luukkainen, puh.040 8477 225, heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Toiminnan kulmakivet ovat tutkimukseen perustuva, laadukas yliopistollinen aikuiskoulutus sekä aluetta palveleva, kansainvälisesti verkostoitunut tutkimustoiminta. Yliopistokeskuksessa on opiskelijoita noin 4000 ja henkilöstöä noin 100.