Tutkijatohtori

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa on haettavana

TUTKIJATOHTORIN TEHTÄVÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2021 (tai mahdollisimman pian sen jälkeen) – 30.9.2025

Tehtävänä on työskennellä tutkijana ECF4CLIM-projektissa, joka on EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) kuuluva hanke. Sen tavoitteena on tutkia, millaista kestävyysosaamista koulutuksen tulisi tuottaa, jotta maanosa voidaan muuttaa hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tehtävät ja edellytykset

Pääset työskentelemään Koulutuksen tutkimuslaitoksen huippututkijaryhmän ja eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa, jotka ovat innostuneet kehittämään koulutusta kestävän kehityksen suuntaan. Näkemys kestävyysosaamisesta (The European Competence Framework for Climate Change and Sustainable Development) luodaan osallisuuteen perustuvalla tavalla yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden kanssa käyttäen verkkopohjaisia joukkoistamistyökaluja ja erilaisia oppilaitosinterventioita. Työtä raportoidaan myös vertaisarvioitujen julkaisujen muodossa, joten tehtävä tarjoaa lupaavia etenemismahdollisuuksia akateemisella uralla.

Tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.Tehtävään valittavalta edellytetään tutkimusalueelle soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Tutkijatohtorilla tulee olla tohtorin tutkinto suoritettuna ennen tehtävässä aloittamista. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

- tuntemusta kestävään kehitykseen liittyvästä koulutuksen tai kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta

- kokemusta kansainvälisestä tieteellisestä julkaisemisesta 

- vahvaa englannin kielen taitoa

Lisätietoja: https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/ekososiaalinen-kestavyys-ja-koulutus

Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 

Tutkijatohtorin tehtävät asettuvat yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5 – 6 mukaan. Palkkasi on noin 3100 – 3800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisesta ja kokemuksestasi.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

1. Vapaamuotoinen hakemuskirje  

2. Ansioluettelo (CV), sisältäen ORCID -tunnisteen. Ansioluettelo laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista.

4. Lyhyt (1–2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta sekä opetus- ja tutkimusansioista (ks. opetusportfolio).

5. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

6. Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.9.2021 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat:

Professori Hannu Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi, +358 50 342 1346.

Professori, johtaja Jussi Välimaa, jussi.p.valimaa@jyu.fi, +358 400 248 112.

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena ja tekee monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta. Yhteistyöllä oppilaitoksiin, opetushallintoon, työelämään, päätöksentekijöihin ja tiedotusvälineisiin edistetään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Koulutuksen tutkimuslaitos järjestää tieteellistä jatkokoulutusta yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston muiden yksiköiden kanssa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 80 henkilöä.