Apulaisprofessori, tekniikka/ohjelmistotekniikka, tenure track

Haettavana on 

Apulaisprofessori, tekniikka / ohjelmistotekniikka, assistant- tai associate -taso, tenure track 

Tehtävä on kahden Jyväskylän yliopiston yksikön, informaatioteknologian tiedekunnan ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, yhteinen ja sijaintipaikka on neuvoteltavissa.

Työsuhde alkaa 1.8.2023 (tai sopimuksen mukaan). Assistant - tason tehtävä on määräaikainen 3-5 vuodeksi ja associate -tason tehtävä 5 vuodeksi. Tenure track –vakinaistamispolun tavoitteena on eteneminen toistaiseksi voimassa olevaan professorin työsuhteeseen. 

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on vahva tieteellisessä tutkimuksessa ja korkealle tunnustettu maailman yliopistojen akateemisissa luokituksissa. Tiedekunta on myös yksi suurimmista IT-alan akateemisista kouluttajista Suomessa. 

Jyväskylän yliopistolla on Kokkolassa informaatioteknologian yksikkö. Sen toiminnan painopisteitä ovat aikuiskoulutuksena toteutettava tietotekniikan maisterikoulutus sekä tietotekniikan tutkimustoiminta, joka profiloituu IoT:n tutkimukseen. Koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi yksikön toiminnassa painottuu alueellinen kehittämistoiminta. Tavoitteena on olla kansallisesti tunnettu tietotekniikan aikuiskouluttaja sekä kansainvälinen toimija valituilla tutkimusaloilla. 

Jyväskylän yliopisto on hiljattain käynnistänyt tekniikan alalla tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatin, sekä diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinto-ohjelmat, joihin liittyen tiedekunta laajentaa tutkimus- ja koulutustoimintaansa. 

Tehtävät ja edellytykset 

Uuden apulaisprofessorin odotetaan tukevan tiedekunnan strategiaa korkeatasoisella tieteellisellä tutkimuksella yhteistyössä yksiköiden henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Apulaisprofessori opettaa ja osallistuu myös tiedekunnan tutkinto-ohjelmien kehittämiseen sekä käytännön opetusmenetelmien uudistamiseen. 

Olet etsimämme henkilö, jos tutkimuksen intohimonasi on uraauurtavien ohjelmistoratkaisujen kehittäminen, konkreettinen toteuttaminen ja arviointi sekä tulosten julkaiseminen alan merkittävimmissä julkaisukanavissa. Hakijalle eduksi katsotaan kytkeytyminen yksiköiden tutkimukseen: informaatioteknologian tiedekunta ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Apulaisprofessorin tehtävään sisältyy tutkimuksen lisäksi opetustehtäviä sekä tohtorikoulutusta. Apulaisprofessori ohjaa urapolkuvaiheensa mukaisesti perustutkinto-opiskelijoita, väitöskirjatutkijoita ja tutkijatohtoreita. Myös opetuksen jatkuva kehittäminen sekä osallistuminen muihin kehittämis- ja hallintotehtäviin kuuluvat apulaisprofessorin työnkuvaan. Rekrytoitavan apulaisprofessorin odotetaan kantavan osaltaan vastuuta alansa tutkimushankkeista ja tutkimusryhmän rahoituksen hankkimisesta. 

Edellytämme tekniikan tohtorin tutkintoa tai muuta soveltuvaa tohtorin tutkintoa, erinomaisia näyttöjä kansainvälisen tason tieteellisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta, kansainvälisestä verkostoitumisesta, opettamisesta sekä erityisesti associate- tasolla rahoituksen hankkimisesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Näyttöjä arvioidaan suhteessa haettavaan tenure track -uramallin tasoon. Hakijan tulee hakemuksessaan kertoa, kummalle tenure track -tasolle (assistant vai associate) hän hakee.  

Tutustu tarkemmin tehtävän edellytyksiin ja valintakriteereihin informaatioteknologian tiedekunnan tenure track –uramallin kuvauksessa. 

Mitä tarjoamme? 

Tenure track -urapolku 

Yliopisto tukee aloittavaa apulaisprofessoria tutkimusryhmän muodostamisessa ja tutkimussuunnitelman toteuttamisessa (mm. vähintään 30000 euroa per vuosi kahden vuoden ajalle). Tuemme onnistumista urapolulla, katso verkkosivulta tenure track –urapolku informaatioteknologian tiedekunnassa. 

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö 

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksilla ja niiden läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 

Palkkaus 

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakeminen 

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä: 

• Hakemus/motivaatiokirje 
• Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID-tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista ansioluetteloa) 
• Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään 
• Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti 
• Lyhyt tutkimussuunnitelma sekä kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista 
• Opetusportfolio sisältäen tiedot pedagogisesta ajattelusta, koulutuksesta ja opetus- ja ohjaustyöstä (ks. ohje

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2023 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä. 

Lisätietoja antavat: Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani, professori Pasi Tyrväinen,(pasi.t.tyrvainen@jyu.fi, +358405408646), Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja, professori Ismo Hakala (ismo.hakala@jyu.fi, +358407518089), ja tekniikan toiminta-alueen johtaja, professori Tommi Mikkonen (tommi.j.mikkonen@jyu.fi, +358503117999) 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.   

Yliopisto noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.

Jyväskylän yliopisto  

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta.  

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Tieteet kohtaavat Kokkolassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on kolmen yliopiston yhteisö, jota hallinnoi Jyväskylän yliopisto. Kampuksella toimivat myös Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto. Yliopistokeskus sijaitsee Kokkolan keskustan tuntumassa kampusalueella. Aikuiskoulutukseen erikoistuneessa yliopistokeskuksessa tarjotaan maisterin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä yhteistyö lähialueiden toimijoiden kanssa ovat keskeinen osa toimintaa.