Yliopistonlehtori, kasvatustieteet

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on haettavana

Yliopistonlehtorin tehtävä, kasvatustieteet 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

Yliopistonlehtorin työntekopaikka on Kokkola.

Tehtävät ja edellytykset

Haemme kasvatustieteen yliopistonlehtoria, jolla on asiantuntijuutta tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen kehittämiseen sekä alan vahvaa tutkimusosaamista. Yliopistonlehtorin tehtävänä on vastata osaltaan opettajakoulutusten tutkimusperustaisesta opetuksesta, ohjauksesta ja yhteisöllisestä kehittämisestä, osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyöhön ja osallistua alansa tutkimustoimintaan sekä sen kehittämiseen. Hakijalle katsotaan eduksi kyvykkyys hallinnollisiin vastuutehtäviin sekä verkostoituminen kansainvälisesti.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, opettajan kelpoisuutta, kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, tutkimusmenetelmien vankkaa osaamista, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä kasvatustieteen alalla, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, käytännön perehtyneisyyttä tehtävän alaan sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen.

Mitä tarjoamme

Laaja-alainen, tutkimusperustainen ja verkostoitunut aikuiskoulutus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikön vahvuus. Kasvatustieteen yksikkö kouluttaa asiantuntijoita luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. Yksikkömme tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Tutkimustoimintamme on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen eri sidosryhmien kanssa.

Tule osaksi monitieteistä ja monipuolista yhteisöä: Meillä toimit tiiviissä yhteistyössä alan huippututkimuksen ja monitieteisen yliopistoyhteisön kanssa.

Palkkaus 

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 6. Palkkasi on noin 3700 – 4400 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Hakeminen 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää dokumentit (pdf-muodossa ja jokaisen liitetiedoston nimessä on hakijan nimi):

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)

4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).

5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

6) Alan kehittämissuunnitelmat tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta

Hakemus tulee jättää viimeistään 12.2.2023 sähköisellä hakulomakkeella. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Professori Heidi Harju-Luukkainen, puh. 040 8477 225, heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi

Yliopistonlehtori Minna Maunula, puh. 040 8054 424, minna.r.h.maunula@jyu.fi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on monitieteinen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Toiminnan kulmakivet ovat tutkimukseen perustuva, laadukas yliopistollinen aikuiskoulutus sekä aluetta palveleva, kansainvälisesti verkostoitunut tutkimustoiminta. Yliopistokeskuksessa työskentelee noin 120. Tutustu lisää Kokkolan yliopistokeskus Chydenius — Jyväskylän yliopisto