2 Suunnittelijaa

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on kaksi suunnittelijan tehtävää ajalle  20.3.2017 - 31.12.2018.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Koulutuspalvelut -vastuualue tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla.

Suunnittelija työskentelee opintohallinnon edustajana Jyväskylän yliopiston Sisu-käyttöönottoprojektissa. Funidata Oy:n tuottama Sisu-tietojärjestelmä muodostaa opintojen ja opiskelun tuen välineet kattavan kokonaisuuden opettajien, opiskelijoiden ja opintopalveluhenkilöstön käyttöön.

Suunnittelijan tehtävään sisältyy mm. opiskelun ja opintohallinnon prosessien kartoitusta, kuvausta ja suunnittelua, käyttöönottoon liittyvien testausten valmistelua ja organisointia, käyttäjien ohjeistamista ja kouluttamista sekä viestintää ja tiedotusta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, opintohallinnon prosessien, yliopistokoulutusten ja koulutuksen tietojärjestelmien tuntemusta, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus kehittämishankkeista ja projektityöskentelystä.

Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2486,08€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: suunnittelija Riikka Hurri, puh. 050 385 4834, riikka.hurri@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (cv)

2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.3.2017 sähköisellä hakulomakkeella.