IT-asiantuntija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on 

IT-asiantuntijan tehtävä 13.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. IT-palvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Kehittämispalvelut -osasto vastaa yliopiston koulutustoiminnassa käyttämien tietojärjestelmien kehittämisestä, tukipalveluista ja henkilöstön IT-taitojen koulutuksesta.

IT-asiantuntija toimii IT-palvelujen tietojärjestelmien uudistamiseen liittyvien asiakasprojektien suunnittelu- ja projektihallintatehtävissä. Tehtävänä on suunnitella ja hallinnoida koulutuksen osa-alueella (opiskelu, opetus ja opintohallinto) tietojärjestelmäprojektien käyttöönottoja ja integraatioita. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja sovelluskehittäjien kanssa. Toimenkuvaa tarkennetaan osaamisen ja kokemuksen sekä kehitysprojektin tavoitteiden perusteella. Odotamme kykyä organisoida ja suunnitella laajoja projektikokonaisuuksia sekä taitoa viestiä ja visualisoida abstraktejakin asioita. Odotamme myös hyvää ongelmanratkaisukykyä, oma-aloitteisuutta sekä kykyä tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.

Tehtävässä saa vastuullisen mahdollisuuden kehittää tuhansien opiskelijoiden ja opettajien päivittäin käyttämiä palveluita osana rentoa ja asiantuntevaa työyhteisöä sekä osallistua yliopistoyhteisön  kansalliseen ja kansainväliseen työskentelyyn. Työ tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää moderneja ohjelmistonkehitysmenetelmiä, viimeisimpiä tekniikoita ja laadukkaita työkaluja. 

Tehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta tietojärjestelmäkehitys- ja integraatioprojekteista, soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja (suomeksi ja englanniksi), mallinnusosaamista ja kokemusta projektipäällikkötyöstä.

Eduksi katsotaan yliopiston tai muun julkishallinnon toimialueen tuntemus, kokemus konsulttityöstä, monitoimittajaprojekteista ja kokonaisarkkitehtuurityöstä. Lisäksi eduksi katsotaan ohjelmointi- ja tietokantaosaaminen sekä kokemus ketterästä ohjelmistokehityksestä.

IT-asiantuntijan  tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9-10 (2866,63-3306,22€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Markku Närhi, kehittämispalvelujen päällikkö, puh. 040 587 7361, email: markku.t.narhi@jyu.fi ja IT-johtaja Lauri Vihonen, puh. 050 438 1912, email: lauri.l.vihonen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.1.2017 sähköisellä hakulomakkeella.
Tehtävän hakuaikaa on jatkettu ja tehtävää aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.