Järjestelmäsuunnittelija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

järjestelmäsuunnittelijan tehtävä 13.2.2017 alkaen toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on osa yliopistopalveluja. Jyväskylän yliopiston IT-palvelut on vuonna 2007 perustettu IT-palveluyksikkö, jossa työskentelee noin 90 alan ammattilaista. IT-palvelut tuottaa ja kehittää yliopiston tarvitsemien IT-palvelujen lisäksi ratkaisuja ja palveluja myös muille asiakkaille lähinnä yliopisto- ja korkeakoulusektorilla. IT-palvelujen Kehittämispalvelut -osasto vastaa yliopiston koulutustoiminnassa käyttämien tietojärjestelmien kehittämisestä, tukipalveluista ja henkilöstön IT-taitojen koulutuksesta.

Tehtävä liittyy yliopistolla kehitettyjen laajojen opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon www-pohjaisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon. Järjestelmäsuunnittelija toimii osana IT-palvelujen kehittämispalvelujen ohjelmistokehitystiimiä. Tehtäviin kuuluvat asiakasprojekteihin liittyvät monipuoliset tekniset suunnittelu- ja ohjelmistokehitystehtävät.

Tehtävässä saa vastuullisen mahdollisuuden kehittää tuhansien opiskelijoiden ja opettajien päivittäin käyttämiä palveluita osana rentoa ja asiantuntevaa työyhteisöä sekä osallistua yliopistoyhteisön kansalliseen ja kansainväliseen työskentelyyn. Työ tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää moderneja ohjelmistonkehitysmenetelmiä, viimeisimpiä tekniikoita ja laadukkaita työkaluja. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa tietoteknistä osaamista, kykyä järjestelmien arkkitehtuurisuunnitteluun sekä kokemusta ketteristä ohjelmistonkehitysmenetelmistä. Lisäksi edellytetään osaamista koulutus-, asiakastuki- tai kehittämistoiminnasta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävässä edellytetään myös monipuolista ohjelmointikokemusta (Java), tietojärjestelmien arkkitehtuurin suunnittelutaitoa, hyvää tietokantaosaamista (SQL), hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja (sekä suomeksi että englanniksi) sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa osaamista. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa ongelmanratkaisukykyä, oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja syventämistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Eduksi katsotaan seuraavien tekniikoiden, järjestelmien ja työkalujen tuntemus: Python, Javascript, HTML + CSS. Eduksi katsotaan myös yliopiston tietojärjestelmien, toimintaympäristön sekä hallinnollisten ja koulutuksellisten prosessien tuntemus ja valmius toimia vastuukehittäjän tai esim. Scrum Masterin roolissa.

Järjestelmäsuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8-9 (2486,08 - 2866,63 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja:Markku Närhi, kehittämispalvelujen päällikkö, puh. 040 587 7361 sp: markku.t.narhi@jyu.fi ja IT-johtaja Lauri Vihonen puh  0504381912 , sp: lauri.l.vihonen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.1.2017 sähköisellä hakulomakkeella.
Tehtävän hakuaikaa on jatkettu ja tehtävää aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.