Projektitutkija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana

Projektitutkijan tehtävä 15.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan, 31.5.2018 asti.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 21 professoria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Projektitutkija sijoittuu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun Tekesin rahoittamaan tutkimusprojektiin Opening Black Box of Content Marketing, joka keskittyy avaamaan sisältömarkkinoinnin logiikkaa asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja testata odotuksien roolia asiakkaiden kokemuksille erilaisissa sisältömarkkinoinnin konteksteissa. Tutkimus suoritetaan tiiviissä yhteistyössä yritysmaailman kumppaneiden kanssa sekä kansainvälisen tutkijatiimin kanssa yhteistyössä. Lisää tietoa tutkimusprojektista löytyy osoitteesta https://prezi.com/yxz7_a43xdv2/black-box-opening-the-black-box-of-content-marketing/. Tämä projekti toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön kanssa.

Projektitutkijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto viestinnässä, psykologiassa, tietojärjestelmätieteissä tai kauppatieteissä. Eduksi katsotaan tohtorintutkinto. Tehtävää voi hakea myös jatko-opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Tehtävään valitulta edellytetään myös osallistumista kansainvälisiin konferensseihin sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Hakijalta edellytetään sujuvaa englannin ja suomen kielen puhuttua ja kirjoitettua taitoa. Eduksi katsotaan määrällisten tutkimusmenetelmien hallinta, sekä kokemus mittaristojen validoinnista ja koeasetelmien rakentamisesta.

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3-5 (2181,44- 2865,30€/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho@jyu.fi
 
Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostona:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) suunnitelma tutkimuksen kehittämisestä, enintään 2 sivua

3) numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

4) enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.1.2017 sähköisellä hakulomakkeella.