Tutkimusrahoituksen asiantuntija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
tutkimusrahoituksen asiantuntijan tehtävä ajalle 11.3.2017-24.1.2018.


Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Tehtävä sijoittuu yliopistopalvelujen tutkimus- ja kampuspalvelujen vastuualueelle, tutkimus- ja innovaatiopalvelut -yksikköön, joka auttaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hankkimaan tutkimusrahoitusta sekä tukee tutkimustulosten hyödyntämistä ja kaupallistamista.

Tutkimusrahoituksen asiantuntijan tehtävänä on tukea tutkijoita tutkimusrahoituksen hakemisessa: rahoittajan ehtojen tulkitsemisessa, hakemuksen kommentoimisessa ja kirjoittamisessa. Tehtävään kuuluu viestintää, koulutusta ja konsultaatiota sekä rahoitusmahdollisuuksien seurantaa. Erityisenä palvelualueena ovat kansainväliset rahoituslähteet.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kv-hanketoiminnan ja rahoittajien tuntemusta ja työkokemusta hankehallinnon alueella sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi edellytetään hyvää neuvonta- ja koulutustaitojen hallintaa. Eduksi luetaan valmiudet hankehakemusten kirjoittamispalveluun (grant writing).

Tutkimusrahoituksen asiantuntijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 9 (2866,63 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Anu Mustonen, puh. 050 564 9022, anu.mustonen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.2.2017 sähköisellä hakulomakkeella.