Tutkijatohtori, fysiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, fysiikka, 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan, kahden vuoden määräajaksi.

Tutkijatohtori tulee tekemään suprajohteisiin ja topologisiin supranesteisiin liittyvää teoreettista tutkimusta akatemiatutkija Mihail Silaevin tutkimusryhmissä Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa.

Projektin rahoitus tulee Suomen Akatemian hankkeelta, jossa pyritään tutkimaan suprajohtavien systeemien spintroniikkaa ja mahdollisuuksia havaita Majorana fermioneja topologisessa supraneste helium-3:ssa. Kyse on enimmäkseen kondensoidun aineen teoreettisesta perustutkimuksesta, mutta sisältää myös yhteistyötä kokeellisten tutkijoiden kanssa kylmälaboratoriossa Aalto yliopistossa. Lisäksi teemme läheistä yhteistyötä Tero Heikkilän johtaman teoreettisen nanofysiikan ryhmän kanssa.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorin tehtävään soveltuvalta hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa fysiikasta. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Soveltuvan tutkinnon lisäksi odotamme hakijalta kokemusta suprajohteiden teoriasta, ja mielellään myös kokemusta epätasapainoilmiöistä suprajohteissa. Lisäksi edellytämme hakijalta erinomaisia viestintätaitoja sekä kykyä ja innostusta tehdä tiivistä yhteistyötä poikkitieteellisessä ympäristössä. Hakijalta vaaditaan julkaisuja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa aikakausijulkaisuissa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Dr. Mihail Silaev, Mihail.A.Silaev@jyu.fi

https://www.jyu.fi/fysiikka/en/research/material/theornanophys/theornano

 Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Lyhyt motivaatiokirje sisältäen omat tutkimusintressit

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

3) Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2017 sähköisellä hakulomakkeella.