Yliopistonlehtori, antropologia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on historian ja etnologian laitoksessa

yliopistonlehtorin tehtävä, antropologia, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen 30.6.2021 saakka.

Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu historian ja etnologian laitokseen, etnologian ja antropologian oppiaineeseen. Antropologian yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat etnologian ja antropologian opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. Työtehtäviin kuuluvat etnologian ja antropologian opetussuunnitelmassa mainittujen kokonaisuuksien opetus- ja koordinointitehtävät, mukaan lukien etnografisten menetelmien opetus perus- ja jatko-opiskelijoille. Tehtävään valittavalta edellytetään syvällistä perehtyneisyyttä laitoksen yhdessä tai useammassa tutkimuskeskittymässä tehtävään tutkimukseen. Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisesta on tärkeää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Antropologian yliopistonlehtorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Eduksi katsotaan erinomainen englannin kielen taito. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan näytöt antropologian ja/tai lähitieteiden alueille sijoittuvasta tutkimuksesta. Eduksi katsotaan menestyminen täydentävän rahoituksen hankinnassa, opinnäytteiden ohjaamisessa ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella. Arvioinnissa painotetaan vahvaa tutkimusprofiilia, opetus- ja ohjauskokemusta ja näyttöjä tutkimusryhmän johtamisesta. Lisäksi hakijalta edellytetään laaja-alaista ja monipuolista erilaisten teorioiden, menetelmien ja lähdeaineistojen tuntemusta ja vahvoja näyttöjä niiden menestyksellisestä soveltamisesta tutkimuksessa, opetuksessa sekä tutkimushankkeissa.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2.865,30 - 3.851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja antavat professori Outi Fingerroos s-posti: outi.fingerroos@jyu.fi, puh. +358 40 481 8455 tai professori Jari Ojala, s-posti: jari.ojala@jyu.fi puh. +358 400 247 387.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat dokumentit suomen- tai englanninkielisinä:

  1. Hakemus,
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli),
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista,
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio),
  5. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella,
  6. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  7. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.6.2017 sähköisellä hakulomakkeella.