Yliopistonopettaja, suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, suomen kieli sekä suomi toisena ja vieraana kielenä (S2), ajalle 1.9.2017 - 17.2.2018

Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä. Lisäksi järjestämme opetusta Jyväskylässä ja Helsingissä sekä yhteistyössä noin 60 eri paikkakunnalla toimivan yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opintoja suorittaa vuosittain runsaat 13 000 opiskelijaa eri puolilta maata ja maan rajojen ulkopuolelta.

Opintotarjonta koostuu yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun tutkintojen osista. Opiskelija voi suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ja koota niistä halutessaan laajoja osaamiskokonaisuuksia. 

Yliopistonopettajan tehtävä on suomen kielen tiimissä, jonka vastuuna on suomen kielen sekä suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) perus- ja aineopintojen opetus, opiskelijoiden ohjaus ja opetuksen kehittäminen verkkovälitteisiä ja etäopiskelun mahdollistavia opetusmuotoja edistäen. Yliopistonopettajan tehtävä on opetuspainotteinen.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään  yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.  

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena suomen kieli sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.   

Eduksi katsotaan S2-alan yliopisto-opinnot, kokemus S2-alan yliopisto-opetustehtävistä sekä monipuolinen S2-alan tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan kyky toteuttaa ja kehittää verkkovälitteistä opetusta ja opiskelijoiden ohjausta, pedagoginen koulutus, tiedekunnan opetussuunnitelmien sekä avoimen yliopisto-opetuksen ja aikuiskoulutuksen toimintaympäristön tuntemus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä monitieteisessä yhteisössä. TVT-painotuksesta huolimatta tehtävä sisältää jonkin verran viikonloppuisin tapahtuvaa työskentelyä ja matkustamista.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2 475,31 – 2 865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kahden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen puh. 040 805 3112, mirva.e.huovinen@jyu.fi, ajalla 26.6.-12.7. ja 3.-4.8

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Tutkintotodistukset

3) Opetusportfolio.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.8.2017 sähköisellä hakulomakkeella.