4-6 tohtorikoulutettavaa

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

4-6 tohtorikoulutettavan tehtävää 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu järjestää tohtorikoulutusta tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja kognitiotieteen oppiaineissa. Tohtorikoululta on säännöllisesti haettavissa rahoitusta jatko-opintoihin. Katso lisätietoa syksyn 2017 hausta https://www.jyu.fi/it/hr/open-calls/rahoitushaku-syksy-2017    

Tohtorikoulutettavat sijoittuvat eri tutkimusaloille informaatioteknologian tiedekunnassa. Tohtorikoulutettavien tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoa hausta on nähtävissä osoitteessa: https://www.jyu.fi/it/hr/open-calls/rahoitushaku-syksy-2017   

Tiedustelut: Yliopistonopettaja Sami Kollanus (sami.kollanus@jyu.fi), informaatioteknologian tiedekunta.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

3) Tutkimussuunnitelma 

4) Jatko-opintosuunnitelma

5) Suosituskirjeet ohjaajilta (ei tarvita sähköiseen hakemukseen, pyydä ohjaajia lähettämään ne  sähköpostilla suoraan osoitteeseen sami.kollanus@jyu.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2017 sähköisellä hakulomakkeella.