Projektitutkija, kasvatustiede

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
projektitutkijan tehtävä, kasvatustiede,
ajalle 1.1.2018-30.6.2020

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Projektitutkija työskentelee opettajankoulutuslaitoksessa Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa -kehittämishankkkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa useiden yhteistyökumppaneiden muodostamassa hankkeessa kehitetään toimintamalleja opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksen linkittämiseen.

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu projektin koordinointi ja toteuttaminen yhdessä projektin toimijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluu myös muun muassa yhteydenpito sidosryhmiin ja osallistuminen sisältöjen tuottamiseen.

Projektitutkijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (sisältäen pedagogiset opinnot). Projektitutkijan kielitaidosta määrätään kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana kehittämistiimiä, hyviä tieto- ja viestintäteknologisia valmiuksia sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3-4 (2181,44 €/kk - 2475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Professori Mirja Tarnanen, sähköposti
mirja.tarnanen@jyu.fi, puh. 040 8053011.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Motivaatiokirje
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje
www.tenk.fi)


Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2017 sähköisellä hakulomakkeella.